Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa tuotetut materiaalit

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa tuotetut medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen materiaalit on laadittu tukemaan niin lasten ja nuorten kuin pedagogisen henkilöstön ja työyhteisöjen osaamista varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa.

  • Medialukutaidon materiaalit edistävät lasten ja nuorten median tulkinnan ja tuottamisen taitoja sekä taitoja toimia mediaympäristöissä. Ohjelmointiosaamisen tukimateriaalit kehittävät ohjelmoinnillista ajattelua, tutkivan työskentelyn ja tuottamisen taitoja sekä taitoa ymmärtää ohjelmoituja ympäristöjä ja toimia niissä.
  • Aineistot vahvistavat opettajien pedagogista osaamista medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen teemojen opetuksessa. Samalla ne tarjoavat työkaluja paikalliseen kehittämiseen ja media- ja ohjelmointitaitojen edistämiseen laaja-alaisena osaamisena.
  • Materiaalit tukevat valtakunnallisten medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kuvausten käyttöönottoa. Aineistot pohjautuvat varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaiseen pedagogiikkaan.
  • Tutustu medialukutaidon osaamisen kuvauksiin täällä. Tutustu medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kuvauksiin täällä.
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä ohjelmointiosaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Uudet lukutaidot on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023). Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastaa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus digitaalisen osaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaiden avulla voit edistää lasten ja nuorten mediataitoja varhaiskasvatuksessa ja esio...
6 tehtävää
Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaiden avulla voit edistää lasten ja nuorten mediataitoja varhaiskasvatuksessa ja esio...
6 tehtävää
13–17-vuotiaat
30 min.
Termi ”tekoäly” on ollut käytössä jo 1950-luvulta lähtien, mutta vasta viimeisten 5—10 vuoden aikana on kehitetty algoritmeja ja tarpee...
8 tehtävää
30 min.
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa tuotetut materiaalit
Kuinka osaamisen kuvaukset tukevat työyhteisölähtöistä kasvatuksen ja opetuksen kehittämistä? Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin -artikkelikoko...
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa tuotetut materiaalit
Opas antaa vinkkejä Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa (2020-2023) laadittujen medialukutaidon osaamisen kuvausten hyödyntämiseen mediakasvatuk...
Koostetta laadukkaista mediakasvatusmateriaaleista, joita ovat tuottaneet alan toimijat ja asiantuntijaorganisaatiot, voi hyödyntää Uudet lukutaido...
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa tuotetut materiaalit
Tutkimuksen on toteuttanut Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan Tulevaisuuden tekstitaidot -tutkimusryhmä (EduLit) yhte...
0–6-vuotiaat
KAVIn Elokuvapolun sisällöt tukevat lasten ja nuorten elokuva- ja mediakasvatusta Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa (2020-2023) julkaistujen m...
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman (2020-2023) aikana pidettyjä koulutuksia on koottu ja teemoiteltu KAVIn Asiaa mediakasvatuksesta -kanavalle oh...
Animaatio ǩiõttʼtââll neʹttsiõrrmõõžž da tõn vuäǯǯam miârkktõõzz aarǥâst, ääjtõõzzâst da taaurõškõskkvuõđin. Animaatio lij puõttlõsttum 3. -6. -kla...
2 tehtävää
30 min.