Hullu hullumpi yläaste -oppimistehtävät

Yleistietoa sarjasta ja oppimistehtävistä

Hullu – hullumpi – yläaste on animaatiokomedia 7.-luokkalaisten elämästä. Yläkoulumaailmaan sijoittuvassa animaatiosarjassa Antti, ystäviensä Kallen ja Keijon kanssa, ihmettelee ympäröivää maailmaa. Komedian kautta käsitellään nuorille tärkeitä teemoja, myös medialukutaitoon liittyen. Sarja on katsottavissa Yle Areenasta, ja kotimaisena tv-sarjana sen käyttö opetustarkoituksiin on sallittu.

Mediataitokoulun oppimistehtävät animaatiosarjasta on suunniteltu yläasteelle ja 6.-luokkalaisille. Ikärajansa (S) mukaan sarja on kaikenikäisille sallittu, mutta opettajan on hyvä tutustua sisältöön etukäteen. Sarjassa on jonkin verran esimerkiksi kiroilua ja muita alatyylisiä ilmauksia.

Jaksojen pituus on 6–12 minuuttia, joten sarja sopii hyvin keskustelunherättäjäksi luokassa tai ajatusten inspiraatioksi osana kotitehtäviä. Oppimistehtävät on suunniteltu neljään sarjan jaksoon, mutta muitakin jaksoja voi hyödyntää nuorten mediakulttuurista keskustelemiseen. Hyviä keskustelunherättäjiä voivat olla ainakin sarjan jaksot 11 perheen säännöistä ja 23 yläasteen digiloikasta.

Oppimistehtävien yleisinä tavoitteina on mm. kannustaa:

  • tulkitsemaan kerronnallisia, viihteellisiä mediatekstejä
  • pohtimaan omaa mediankäyttöään ja sen vaikutusta omaan elämään ja hyvinvointiin
  • keskustelemaan median merkityksistä nuorten arjessa
  • pohtimaan omaa rooliaan hyvän viestintäkulttuurin luomisessa
  • tuottamaan tavoitteellisia mediasisältöjä yhdessä muiden kanssa

Oppimistehtävät tukevat Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa määritellyn medialukutaidon hyvän osaamisen saavuttamista eri luokka-asteilla. Hyvän osaamisen kuvaukset perustuvat kansalliseen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014). Kuhunkin jaksoon liittyvien oppimistehtävien yhteydessä kuvataan tarkemmin se, mihin hyvän osaamisen kuvauksiin tehtävät liittyvät. Kehittyvä osaaminen kuitenkin määrittyy sen mukaan, millainen toteutustapa tehtävään valitaan.

Oppiainenäkökulmasta tehtävät tukevat erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden, yhteiskuntaopin, uskonnon , elämänkatsomustiedon sekä terveystiedon opetussuunnitelmiin sisältyviä tavoitteita. Monilukutaitoa edistävänä toimintana tehtävät soveltuvat kuitenkin useisiin eri oppiaineisiin sekä osaksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja ilmiöoppimisen kokonaisuuksia.

Jaksokohtaiset oppimistehtävät

1
Jakso 5. Ihan some.
30 min
2
Jakso 13. Suusta suuhun.
30 min
3
Jakso 18. Keijon kanava.
30 min
4
Jakso 19. Verta ja kielenpätkiä.
30 min
Hullu hullumpi yläaste -oppimistehtävät