Nylitteracitet

Materialet som producerats inom utvecklingsprogrammet Nylitteracitet Materialet för medieläskunnighet och programmeringskompetens som producerats inom utvecklingsprogrammet Nylitteracitet har utarbetats för att stöda såväl barns och ungas som den pedagogiska personalens och arbetsgemenskapernas kompetens inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

  • Materialet för medieläskunnighet främjar barns och ungas färdigheter att tolka och producera medieinnehåll samt agera i mediemiljöer. Stödmaterialet för programmeringskunnande utvecklar datalogiskt tänkande, färdigheter i undersökande arbete och produktion samt förmågan att förstå och agera i programmerade miljöer.
  • Materialet stärker lärarnas pedagogiska kompetens i undervisningen av teman som gäller medieläskunnighet och programmeringskunnande. Samtidigt erbjuder materialet verktyg för lokal utveckling och främjande av mediekompetens och programmeringskunnande som mångsidig kompetens.
  • Materialet stöder implementeringen av de riksomfattande beskrivningarna av medieläskunnighet och programmeringskunnande. Materialet baserar sig på pedagogik som motsvarar grunderna för planen för småbarnspedagogik, grunderna för förskoleundervisningens läroplan och grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
  • Bekanta dig med beskrivningarna av medieläskunnighet här. Bekanta dig med beskrivningarna av medieläskunnighet och programmeringskunnande här.
Syftet med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet är att stärka medieläskunnigheten, den digitala kompetensen samt programmeringskunnandet bland barn och unga inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Nylitteracitet är en del av undervisnings- och kulturministeriets omfattande utvecklingsprogram Utbildning för alla (2020–2023). I utvecklingsprogrammet ansvarar Nationella audiovisuella institutet för delhelheterna medieläskunnighet och programmeringskunnande och Utbildningsstyrelsen för delhelheten digital kompetens samt informations- och kommunikationstekniskt kunnande.

Näillä hakuehdoilla ei löytynyt tehtäviä

Näytä kaikki tehtävät