Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Vuosttamuš telefovdna – animašuvdna medi...
Kirjautuminen

Curriculum

Vuosttamuš telefovdna – animašuvdna mediabajásgeassimii

Video lesson

Animašuvdna: Vuosttamuš telefovdna

Gehččet animašuvnna Vuosttamuš telefovdna.

Animašuvdna gieđahallá máná vuosttamuš telefovnna ja dasa laktáseaddji árgabeaivvi diliid ja skibirdáidduid. Filbma ja pedagogalaš materiála leat čujuhuvvon fáttá gieđahallamii ovda- ja álgooahpahusahkásaš mánáiguin. Animašuvnna lea buvttadan Našuvnnalaš audiovisuála instituhtta (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti) KAVI, ovttasbarggus FISIC ja Ođđa lohkanmáhtut -ovddidanprográmma.

Animašuvdna: Filmbutik

Giehtačálus: Anna Mellin

Almmustahtton liseanssain: CC BY-NC