Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Vuossâmuš puhelin – animaatio mediašoddâ...
Kirjautuminen

Curriculum

Vuossâmuš puhelin – animaatio mediašoddâdem várás

Text lesson

Toorjâkoččâmušah teemai kieđâvuššâm várás

Čuávuváid koččâmušâid puáhtá kevttiđ iššeen animaatio keččâm ohtâvuođâst cuvnâđ savâstâllâm já tuárjuđ video teemai kieđâvuššâm.

  1. Magarijd jieškote-uvlágán tobdoid Mijia tobdá video jieškote-uv muddoin?
  • Maht Mijian oroi ovdil jieijâs puhelin finnim? Nabai tast maŋa?
  • Magarijd tobdoid tij arvâlvetteđ et Mijia lii tubdâm, ko sun ij peessâm luoka viestâjuávkun? Nabai maht Mijian oroi, ko sun lâi valdum fáárun juávkun?
  1. Magareh ääših tâi tábáhtusah videost lijjii tii mielâst kivsedem tâi epivuoigâliih tavoh? Mondiet?
  2. Magarijd aašijd vuoigâlâš já suotâs skippáár taha já ij toovâ jieijâs puhelimáin?
  3. Moh láá puhelimân rahtum viestâjuávhuh? Mii tain tábáhtuvá? Maht já mondiet ulmuuh čuákkejeh juávhuid? Mast tiätá, et kiäid puohháid ličij pyeri leđe monnii tiätu juávhust fáárust?
  4. Maht tun lohđuttiččih já ravviiččih Mijia tâi jieijâd ahasii párnáá, kiäs tábáhtuvá puhelin viestâjuávhust miinii unohâsâid?
  5. Mii lii tuu mielâst hitruumus skipárijguin tâi iärásijguin viestâdmist? Magarijn viestâin tâi aašijn tunjin lii šoddâm pyeri mielâ? Lah-uv motomin luhostum ilosmittiđ kiännii puhelimáin? Maid tun talle porgih?

Tekstâ: Rauna Rahja, Osuuskunta Dadamedia

Kove: Filmbutik