Videosarja sananvapaudesta

Suomen PEN – Finlands PEN on vuonna 1928 perustettu kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausjärjestö. Se on osa yli 100 maassa toimivaa Kansainvälistä PEN:iä (PEN International). Peruskirjansa mukaisesti PEN puolustaa ja edistää kirjallisuutta, taiteen- ja sananvapautta ja kansakuntien välistä yhteisymmärrystä. Tämän toiminnan edistämiseksi on julkaistu myös Suomen PEN – 90 vuotta sananvapautta –videosarja.

Tutustu videoihin Suomen PENin YouTube-kanavalla

  1. Valitse kaksi tai kolme videota ja vertaile, minkälaisia aiheita videoiden kirjailijat nostavat esiin sananvapausteeman yhteydessä. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä heidän valitsemissaan aiheissa on?
  2. Ota selvää miten sananvapaus määritellään juridisesti ja miten se liittyy kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.
  3. Minkälaisia sananvapauskysymyksiä olet itse kohdannut? Miksi sananvapaus on tärkeää? Onko olemassa tilanteita, jolloin sananvapautta on syytä rajoittaa?

Kirjoita ensin omat vastauksesi kysymyksiin ja kirjaa ylös myös mahdolliset muut ajatukset, joita pohdinta herättää. Keskustelkaa sitten yhteisesti ja pohtikaa näkökulmien yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia.