Videokoulutus: Inklusiivisen mediakasvatusen edistäminen

Mediakulttuuri kaikessa moninaisuudessaan luo perustan mediakasvatukselle. Jotta voimme tarttua mediasta nouseviin kysymyksiin ja ongelmiin sekä toisaalta hyödyntää sen tuomia mahdollisuuksia, tarvitsemme monipuolisesti erilaista osaamista. Medialukutaitojen ei tulisi kuitenkaan olla vain harvojen etuoikeus, vaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tärkeä löytää keinoja taata kaikkien ihmisten mahdollisuus osaamisen kehittämiseen. 

 Tässä koulutuksessa pääset tutustumaan yhdenvertaisista lähtökohdista kumpuavaan medialukutaitotyöhön ja mediakasvatuksen keskeisiin sisältöihin: Taustoihin, nykytilaan ja hyviin käytäntöihin. Koulutus on suunnattu kaikille mediakasvatuksen kehittämisestä kiinnostuneille ammattilaisille. Koulutus koostuu aihetta kuvaavista asiantuntijavideoista, tietoteksteistä sekä pohdintakysymyksistä. Koulutuksen tavoitteena on:   

 • Vahvistaa mediakasvatusosaamista  
 • Auttaa hahmottamaan moninaista ja yhdenvertaista mediakasvatuskenttää Suomessa   
 • Auttaa tunnistamaan inklusiivisen mediakasvatustyön hyviä käytäntöjä    
 • Auttaa löytämään ratkaisuja inklusiivisen medialukutaitotyön haasteisiin sekä tunnistamaan tulevaisuuden kehityskohteita  

 

Koulutus koostuu neljästä osiosta:  

 1. Medialukutaito on tärkeää kaikille
 2. Miten yhdenvertaisuutta voidaan vahvistaa mediakasvatuksessa?
 3. Yhdenvertainen mediakasvatus on monimuotoista ja yksilöistä lähtevää
 4. Suuntaviivat yhdenvertaisempaan tulevaisuuteen

 

Koulutuksen tekstit: 

 • Lauri Palsa, KT, erityisasiantuntija, KAVI   
 • Julia Alajärvi, KM, erityisasiantuntija, KAVI   

Videolla esiintyvät asiantuntijat: 

 • Julia Alajärvi, KM, erityisasiantuntija, KAVI   
 • Lauri Palsa, KT, erityisasiantuntija, KAVI  

Tekninen toteutus: 

 • Kuvaus ja editointi: Tommi Tossavainen, mediakasvatuksen suunnittelija, KAVI  

 

1
Medialukutaito on tärkeää kaikille
15 min
2
Miten yhdenvertaisuutta voidaan vahvistaa mediakasvatuksessa?
15 min
3
Yhdenvertainen mediakasvatus on monimuotoista ja yksilöistä lähtevää
15 min
4
Suuntaviivat yhdenvertaisempaan tulevaisuuteen
15 min
5
Lisäluettavaa ja materiaaleja työn tueksi
15 min
Videokoulutus: Inklusiivisen mediakasvatusen edistäminen