Videokoulutus: aikuisten medialukutaitojen edistäminen

Digitalisaation yleistyminen, teknologiset innovaatiot ja tuoreet mediakulttuurin ilmiöt ovat tuoneet paljon erilaisia mahdollisuuksia ja haasteita ihmisten arkeen sekä laajemmin yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Uudet asiat ja kehityskulut voivat usein edellyttää uudenlaista osaamista. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tärkeä löytää keinoja tarjota mahdollisuuksia ihmisille kehittää omaa osaamistaan.  

Tässä koulutuksessa pääset tutustumaan aikuisten medialukutaitotyöhön ja mediakasvatuksen keskeisiin sisältöihin: Taustoihin, nykytilaan ja hyviin käytäntöihin. Koulutus on suunnattu aikuisten parissa työskenteleville eri alojen asiantuntijoille sekä mediakasvatuksen kehittämisestä kiinnostuneille ammattilaisille. Koulutus koostuu aihetta kuvaavista asiantuntijavideoista, tietoteksteistä sekä pohdintakysymyksistä. Koulutuksen tavoitteena on:  

 • Vahvistaa mediakasvatusosaamista  
 • Auttaa hahmottamaan moninaista mediakasvatuskenttää Suomessa  
 • Auttaa tunnistamaan aikuisten mediakasvatustyön hyviä käytäntöjä   
 • Auttaa löytämään ratkaisuja aikuisten medialukutaitotyön haasteisiin sekä tunnistamaan tulevaisuuden kehityskohteita 

Koulutus koostuu neljästä osiosta:  

 • Aikuisten medialukutaito 
 • Aikuisten mediakasvatus Suomessa  
 • Hyvät käytännöt 
 • Suuntaviivat tulevaan 

Koulutuksen tekstit: 

 • Lauri Palsa, KT, erityisasiantuntija, KAVI   
 • Julia Alajärvi, KM, erityisasiantuntija, KAVI  

Videolla esiintyvät asiantuntijat: 

 • Julia Alajärvi, KM, erityisasiantuntija, KAVI  
 • Lauri Palsa, KT, erityisasiantuntija, KAVI  

Tekninen toteutus: 

 • Kuvaus ja editointi: Tommi Tossavainen, mediakasvatuksen suunnittelija, KAVI 

1
Median täyttämässä maailmassa medialukutaito on tärkeää kaikille 
15 min
2
Miten aikuisten medialukutaitoa edistetään?
15 min
3
Aikuiset tarvitsevat heille suunniteltua mediakasvatusta
15 min
4
Tulevaisuudessa medialukutaidon merkitys vain kasvaa
15 min
5
Lisäluettavaa ja materiaaleja työn tueksi
10 min
Videokoulutus: aikuisten medialukutaitojen edistäminen