Uudet lukutaidot -koulutustallenteet

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman (2020-2023) aikana pidettyjä koulutuksia on koottu ja teemoiteltu KAVIn Asiaa mediakasvatuksesta -kanavalle oheisiksi soittolistoiksi niin varhaiskasvatuksen kuin esi- ja perusopetuksen opettajien, kehittäjien ja johtajien työn tueksi.

Digitaalisen osaamisen tilannekuvaa ja hyviä käytäntöjä –webinaari 28.4.2022

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Perusopetus vuosiluokat 1-6

Perusopetus vuosiluokat 7-9

Opetusmateriaalit ja opetusideat

Svenska

CC BY-NC-ND 4.0

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on ollut osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023) ja sen tavoitteena on ollut edistää lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä digitaalista osaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on vastannut medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus digitaalisen osaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

Uudet lukutaidot -koulutustallenteet