Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin -artikkelikokoelma

Kuinka osaamisen kuvaukset tukevat työyhteisölähtöistä kasvatuksen ja opetuksen kehittämistä?

Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin -artikkelikokoelmassa asiantuntijat ja ammattilaiset kertovat näkökulmia ja hyviä käytänteitä, joiden avulla medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä digitaalista osaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista voidaan edistää työyhteisölähtöisesti varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Perustana toimivat Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa laaditut valtakunnalliset osaamisen kuvaukset. Löydä vinkit työyhteisön osaamisen, toimintakulttuurin, johtamisen ja verkostoitumisen kehittämiseen osaamisen kuvausten avulla!

Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin

Voit tilata artikkelikokoelman maksuttomasti osoitteesta materiaalit.kavi.fi.

Medialukutaidon osaamisen kuvaukset löydät Mediataitokoulusta ja medialukutaidon, ohjelmointiosaamisen sekä digitaalisen ja TVT-osaamisen kuvaukset ePerusteista.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on ollut osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023) ja sen tavoitteena on ollut edistää lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä digitaalista osaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on vastannut medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus digitaalisen osaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

 

Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin -artikkelikokoelma