Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin -artikkelikokoelma

Kuinka osaamisen kuvaukset tukevat työyhteisölähtöistä kasvatuksen ja opetuksen kehittämistä?

Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin -artikkelikokoelmassa asiantuntijat ja ammattilaiset kertovat näkökulmia ja hyviä käytänteitä, joiden avulla medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä digitaalista osaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista voidaan edistää työyhteisölähtöisesti varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Perustana toimivat Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa laaditut valtakunnalliset osaamisen kuvaukset. Löydä vinkit työyhteisön osaamisen, toimintakulttuurin, johtamisen ja verkostoitumisen kehittämiseen osaamisen kuvausten avulla!

Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin

Voit tilata artikkelikokoelman maksuttomasti osoitteesta materiaalit.kavi.fi.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023) ja sen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä digitaalista osaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastaa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus digitaalisen osaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

 

Työyhteisöpolkuja uusiin lukutaitoihin -artikkelikokoelma