Tulkitse ja tunnista

2. Suunnitelman tekeminen (20 min)

Jaetaan luokka 4–6 oppilaan pienryhmiin. Pienryhmät valitsevat itselleen yhden tunteen. Tämän lisäksi valitaan kolme tekemistä kuvaavaa asiaa (verbiä). Tunne ja verbi yhdistetään miten-kysymyksellä: miten valitun tunteen vallassa oleva ihminen tekee valitut asiat. Suunnitelman tekemisessä voi hyödyntää tunnetaitotyöpajan suunnittelulomaketta (PDF).

Esimerkiksi pienryhmä valitsee yhteiseksi tunteeksi surun ja verbeiksi kävellä, puhua, ostaa karkkia. Näistä muodostetaan kolme kysymystä:

  • Miten surullinen ihminen kävelee?
  • Miten surullinen ihminen puhuu?
  • Miten surullinen ihminen ostaa karkkia?