Tulkitse ja tunnista

1. Pohjustus ja lämmittely (20 min)

  • Listatkaa taululle erilaisia oppilaiden esille tuomia tunteita.
  • Listatkaa taululle erilaisia oppilaiden keksimiä verbejä.
  • Valitkaa listoilta yksi tunne ja yksi verbi. Näytelkää pienryhmässä tai koko luokan kanssa lyhyt tilanne. Esimerkiksi valitaan tunteeksi suru ja verbiksi syödä. Tämän jälkeen näytellään tilanne: Miten surullinen ihminen syö? Toistetaan improvisaatioharjoitus eri tunteilla ja verbeillä.