Kokonaisuuden osat

Digitaalinen pelaaminen ja pelialaan tutustuminen

Tehtävä 1. Pelialalla työskentely

Katsokaa ”Töissä pelialalla” -videosarjasta 2-5 videota. Pohtikaa pienryhmissä pelialalla työskentelyä seuraavien kysymysten avulla:

  1. Mitä yhteisiä kokemuksia videoissa esiintyvillä henkilöillä on pelialalle hakeutumisessa ja pääsemisessä? Miten heidän kokemukset poikkeavat toisistaan?
  2. Mitä erilaisia taitoja mielestäsi pelin tekeminen ja pelialalla työskentely voi vaatia? Missä näitä taitoja voi oppia?
  3. Miten videoissa puhutaan pelialasta, ammatista ja pelaamisesta? Mitä myönteisiä tai kielteisiä asioita henkilöt tuovat esiin? Jättävätkö he sanomatta jotain sinun mielestä olennaista?