Tutustu ilmiöön: Sosiaalisen median audiovisuaalisten sisältöjen kerronnallisuus

tilanteita somessa

Kertomuksellisuus sosiaalisen median audiovisuaalisessa sisällössä

Sosiaalisen median audiovisuaalisen sisällön (esim. TikTokin lyhyet pystyvideot, Instagramin reelsit tai tarinat) näkyvä ja edelleen kasvava ilmiö on kertomuksellisuus. Kertomuksellisuus on ihmismielen perustavanlaatuinen ymmärryksen kehys. Nykypäivän informaatiotulvan ja monimutkaisten globaalien ongelmien aikana se on myös turvamekanismi: tiedollinen, eettinen ja emotionaalinen keino kaaoksen hallitsemiseksi. Liikuttava kokemuskertomus on tehokas retoriikan väline, ja se on myös vaikuttavan ja suostuttelevan viestinnän keino, jolla viestin vastaanottaja saadaan samaistumaan tai kiinnittymään viestiin.

Kerronnallisuus herättää mielenkiinnon ja luo tunneyhteyden helpommin kuin suora, tiedottava tai toteava teksti. Kerronnallisuudessa samaistuminen voi tulla tilanteesta, josta viesti kertoo (esim. kokemus, jossa minäkertoja epäonnistuu) tai rooleista, joita luodussa tarinassa on. (esimerkiksi hyvä, paha, sivustaseuraaja, vastustaja, sankari) Kerronnallisuuden juonellisuus, vastakkainasettelu ja kuvailu luovat tilanteen, johon viestin vastaanottaja pääsee mukaan. Taustalla on usein tarve muuttaa kohdeyleisön arvoja, asenteita tai (kulutus)käyttäytymistä. Kerronnallisuuden kritisointi voi olla vaikeaa, koska sen koetaan olevan usein “hyvällä asialla”. Myös somen affektiivinen konsensus voi suojata kritiikiltä ja köykäisen sisällön kritisoinnilta. Tämä ei kuitenkaan saisi estää kriittistä suhtautumista ja tarkkaa audiovisuaalisten tekstien lukua.

Lähteitä:

Mäkelä, M. 2019.  Totuuksia ja politiikkaa tarinallistuvassa mediaympäristössä. Tieteessä tapahtuu, vol. 37 (3). https://journal.fi/tt/article/view/80463 haettu 29.3.2022

Teksti: Saara Martikka

 

Lasten ja nuorten mediamaisema muuttuu alati ja uudet ilmiöt seuraavat toisiaan. On tärkeää voida tarjota oppilaille välineitä ilmiöiden ymmärtämiseen ja käsittelemiseen. Tämä oppimiskokonaisuus kuuluu Polkuja uusiin mediailmiöihin – Tieto- ja tehtävämateriaalisarjaan. Materiaalisarja sisältää tietotekstit ja tehtävät opettajan ja oppilaiden käyttöön. Voit tutustua uusiin ilmiöihin mielekkäästi esimerkiksi “Miten käsitellä uusia medialukutaidon ilmiöitä pedagogisesti?” -toimintamallin avulla. 

CC BY 4.0

Materiaali opettajalle

1
Video sosiaalisen median kerronnallisuudesta
2
Toimintamalli uusien medialukutaidon ilmiöiden käsittelemiseen opetuksessa
3
Osaamisen kuvaukset tavoitteellisen opetuksen tukena
4
Materiaaleja mediakasvatukseen

Materiaali oppilaalle

1
Kertomuksellisuus somevideoissa
2
Tehtävä 1. Somevideon vaikuttavuus
15 min.
3
Tehtävä 2. Roolit somevideoissa
15 min.
4
Tehtävä 3. Tutki kuvaa
15 min.
Tutustu ilmiöön: Sosiaalisen median audiovisuaalisten sisältöjen kerronnallisuus