Serverin paras – animaatio alakouluikäisten mediakasvatukseen

Kuvassa pelihahmo seisoo voittamiensa muiden kuolleiden pelihahmojen yllä

Animaatio käsittelee pelaamista ja sen saamaa merkitystä arjessa, ajankäytössä ja kaverisuhteissa. Animaatio on suunnattu 3.-6.-luokkalaisille. Video tukee pohtimaan pelaamisen ohella laajemminkin tasapainoista mediankäyttöä ja itsesäätelytaitoja median parissa.

Lapset ja nuoret viettävät merkittäviä aikoja digitaalisissa ympäristöissä, kuten digipelien ja sosiaalisen median parissa. Useille pelaaminen on mielekäs ja tasapainoinen harrastus ja oleellinen osa lasten ja nuorten populaarikulttuuria. Syyt pelata digipelejä ovat henkilökohtaisia: osaa kutsuvat tarina, osaa hahmot, osaa onnistumisen kokemukset ja osaa sosiaalinen yhdessäolo kavereiden kanssa.

Pelit saattavat joillain kuitenkin imaista mukaansa niin täysin, että pelihetken lopettaminen voi osoittautua vaikeaksi tai pelaaminen alkaa yksipuolisesti hallita päiviä. Pelaamisen hallinta on taito, jota tulee jokaisen iästä huolimatta harjoitella. Lapsen kohdalla itsesäätelykyvyt eivät ole vielä riittävän kehittyneet niin, että hän useinkaan osaisi rajoittaa mediankäyttöään itse.

Sen lisäksi, että pelaaminen tai somen käyttö voi olla aikasyöppö, tauottamattomat pelihetket ja jatkuva puhelimen käyttäminen tuottavat pidemmällä aikavälillä mm. fyysisiä haittoja, erityisesti yhdistettynä liikunnan puutteeseen ja myöhäiseen valvomiseen.

Vaikeaksi lopettamisen tekee usein tieto siitä, että digipeli jatkuu silloinkin, kun henkilö itse ei ole laitteen äärellä. Irrottautumista voi kuitenkin harjoitella ymmärtämällä paremmin oman toiminnan seuraukset ja pohtimalla, mikä itseä motivoisi pelihetken päättämiseen.

Pelaamisen kilpailullinen luonne voi aiheuttaa tunteiden kuumenemista ja asiatonta käyttäytymistä muita pelaajia tai omia perheenjäseniä kohtaan. On jopa tutkittu, että pelaajat toivoisivat muiden pelaajien käyttäytyvän heitä kohtaan paremmin. Voimakkaiden tunteiden purkamiseen on hyvä olla rakentavia keinoja, ja on tärkeää huomata, jos pelikokemus tuntuu menevän yli. Jokainen pelaaja on osaltaan luomassa pelikulttuuria myös pelin käyttäytymiskulttuurin osalta. Peleissä on nykyisin ainakin jokin raportointiväline, yhteisömanageri tai muu tapa kertoa pelin tarjoajalle pelaajasta, joka kiusaa, huijaa, käyttäytyy ahdistavasti tai syrjivästi. Tällaiset pelaajat voivat joutua poistettavaksi pelistä. Tällaisia tilanteita nähdessään on myös muiden pelaajien hyvä puuttua asiaan sanallisesti.

Animaation avulla voi oppilaita johdatella pohtimaan oman pelaamisensa hallintaa ja muun elämän huomioimista pelaamisen ohella. On hyvä kannustaa oppilaita viettämään myös mediavapaita aikoja, laittamaan laitteet pois oma-aloitteisesti ja lähtemään koneen ääreltä sovittuna aikana. Oppilaiden on hyvä hoksata, että valinnat ajankäytöstä – ja käyttäytymisestä – eivät koske ainoastaan pelaajaa itseään vaan ulottuvat myös ihmisiin hänen ympärillään, niin peliympäristöön kuin sen ulkopuolelle.

HUOM! Mikäli lapsi pohdintakysymysten tai animaatiovideon yhteydessä itse huolestuu omasta pelaamisestaan, tätä voi kannustaa puhumaan asiasta vanhemmilleen tai muulle turvalliselle aikuiselle. Antaisivatko yhdessä pohditut pelisäännöt turvalliset rajat? Apua pelisääntöjen luomiseen löytyy esimerkiksi Pelikasvattajan käsikirja 2:sta, artikkelista ”Kenellä on peliohjain? Pelaaminen lapsiperheessä”: https://www.pelikasvatus.fi/pelikasvattajan-kasikirja-2/

Teksti: Aino Harvola, EHYT ry

Kuva: Filmbutik

Animaatio ja pedagoginen osio tukevat vuosiluokkien 3-6 oppilaiden medialukutaidon tavoitteita valtakunnallisten medialukutaiton osaamisen kuvausten osa-alueilla Minä median käyttäjänäHyvinvointi ja Hyvä vuorovaikutus.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVIn tuottamassa sarjassa julkaistaan lapsille ja nuorille ikäryhmittäin suunnatut animaatiot. Teemojen käsittelyn tueksi on laadittu kunkin animaation yhteyteen pedagoginen materiaali. Materiaalia voi hyödyntää niin varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa kuin kotien tai vaikkapa kirjastojen mediakasvatuksen tukena.

Julkaistu lisenssillä CC BY-NC

Animaatio ja pedagoginen tukimateriaali

1
Animaatio: Serverin paras
2
Tukikysymykset teemojen käsittelyyn
Serverin paras – animaatio alakouluikäisten mediakasvatukseen