Raportti luokanopettajien käsityksistä monilukutaidosta 2019

Tutkimuksen on toteuttanut Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan Tulevaisuuden tekstitaidot -tutkimusryhmä (EduLit) yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Julkaisu tutkimuksesta on toteutettu yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kanssa osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa.

Pirjo Kulju, Reijo Kupiainen & Mari Pienimäki: Raportti luokanopettajien käsityksistä monilukutaidosta 2019 

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023) ja sen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä digitaalista osaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastaa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus digitaalisen osaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

Raportti luokanopettajien käsityksistä monilukutaidosta 2019