4. Pullopostia lähettämässä

Tehtävä 3: Digitaalista pullopostia kirjoittamassa (mielipidevlogi)

Kohderyhmä: yli 13-vuotiaat

Mielipidekirjoituksia on perinteisesti julkaistu sanomalehdissä mutta oman mielipiteen ilmaisulle on nykyään monia muitakin kanavia. Tässä tehtävässä mielipidekirjoitus tehdään videolle. Tehtävän tarkoituksena on hyödyntää videoita oman ajattelun ja mielipiteen esille tuomiseen ja ymmärtää median mahdollisuudet vaikuttamisen keinona. Tehtävässä toteutetaan videot, joiden avulla osallistujat voivat tuoda oman mielipiteensä julki sekä toimia itselle tärkeän asian puolesta.

Keskustelkaa yhdessä eri ihmisiä koskevista, ratkaistavista ongelmista, joiden puolesta osallistujien mielestä on tärkeä toimia. Kenen ihmisten puolesta he haluaisivat toimia? Asiat voivat liittyä esimerkiksi konkreettisesti omaan lähi- ja elinympäristöön tai ne voivat olla laajempia ja yleisempiä asioita. Kirjatkaa asiat yhteen kaikkien nähtäville. Ohjaa ryhmäläiset valitsemaan jokin kirjatuista asioista tai ongelmista ja pohtimaan siihen liittyen perusteita: Miksi asiaa on tärkeää edistää, kuka asialle voi tehdä jotain sekä miten asiaa voidaan edistää. Ohjaa ryhmäläisiä tekemään mielipidevlogi asiasta. Ajan ja mahdollisuuksien puitteissa voitte itse valita videon muodon. Yksinkertaisimmillaan video voi olla yhdellä otolla kuvattu puhuttu selostus asian puolesta tai laajempana se voi olla pidempikin kuvaus aiheesta. Katsokaa lopuksi yhdessä videot ja keskustelkaa videoilla esitetyistä aiheista ja niissä esiin tuoduista ratkaisukeinoista. Voitte sopia tehtyjen “pullopostien” julkaisemisesta yhteisen keskustelun pohjalta.

Vinkki: Ohjeita ja vinkkejä videon tekemiseen löydät esimerkiksi Mediataitokoulun Videovinkit-tehtävästä (pdf) VANHA SIVU tai Kaikki kuvaa -verkkosivustolta.

 

Lisätehtävä: Yhteinen pulloposti

Adressit, vetoomukset ja kansalaisaloitteet vaikuttamisen välineinä

Yksi Suomen historian tunnetuimpia adresseja on niin kutsuttu Suuri adressi vuodelta 1899, jolla kerättiin yli puoli miljoonaa nimeä vastustamaan Suomen suuriruhtinaan keisari Nikolai II:n allekirjoittamaa helmikuun manifestia. Tuolloin nimien kerääminen toteutettiin esimerkiksi hiihtäen kaupungista toiseen, mutta nykyään internet on mahdollistanut helpon vaikuttamisen.

Erilaiset adressit, vetoomukset ja kansalaisaloitteet ovat tavallisia mielipiteen ja vaatimusten esittämisen kanavia. Näiden avulla on mahdollisuus pyrkiä esimerkiksi vaikuttamaan levittämällä tietoisuutta, tuomalla esiin ihmisten näkemyksiä tietyistä asioista esimerkiksi valtaa pitäville tahoille, sekä ehdottamaan uusia lakeja tai muutoksia olemassa oleviin. Verkko on osaltaan helpottanut tiedottamista erilaisista adresseista, vetoomuksista ja kansalaisaloitteista sekä tuonut mahdollisuuksia myös osallistua niihin.

Tässä tehtävässä huomiota kiinnitetään adresseihin, vetoomuksiin ja kansalaisaloitteisiin vaikuttamisen ja tiedon välittämisen keinoina. Keskustelkaa aluksi niistä yleisesti vaikuttamisen keinoina. Mitä ne ovat ja miksi niitä tehdään? Oletteko nähneet jossain adresseja, vetoomuksia tai kansalaisaloitteita allekirjoitettavan, tai oletteko allekirjoittaneet niitä itse?

Tutustukaa verkosta löytyviin adresseihin, vetoomuksiin ja kansalaisaloitteisiin, ja keskustelkaa niiden aiheista. Mitä löytyvistä adresseista, vetoomuksista tai kansalaisaloitteista voisitte itse allekirjoittaa ja mitä puolestaan ette? Toimivatko ne mielestänne vaikuttamisen keinona? Perustelkaa näkemyksenne.

Adresseja ja vetoomuksia löydät verkosta esimerkiksi osoitteessa adressit.com.
Kansalaisaloitteisiin voitte tutustua osoitteessa kansalaisaloite.fi.

Vinkki: Voitte jatkaa työskentelyä esimerkiksi Mediataitokoulusta löytyvän Aikamatkaajat materiaalin VANHA SIVU Suomi 200 -osion tehtävien avulla.