4. Pullopostia lähettämässä

Tehtävä 2: Maailmanmuuttajat

Kohderyhmä: yli 13-vuotiaat

Emptatiataitoihin kuuluu myös halu ja kyky toimia muiden ihmisten ja asioiden puolesta. Tehtävässä pohditaan ja etsitään tietoa henkilöistä tai tahoista, jotka ovat pyrkineet tekemään maailmasta jollain tavalla paremman paikan. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä erilaisista vaikutusmahdollisuuksista ja pohtia keinoja, joita kenellä tahansa on maailman parantamiseksi. Tehtävän voi tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätehtävänänä.

 

Alkulämmittely:

Tehtävässä keskustellaan aluksi yhdessä maailman, ihmisten tai ympäristön puolesta työtä tehneistä ihmisistä tai tahoista. Voit etsiä valmiiksi etukäteen kuvia tunnetuista vaikuttajista tai hyväntekijöistä ja kysyä, että tuntevatko osallistujat henkilöitä kuvien perusteella. Keskustelkaa yhdessä osallistujien kanssa, ketä maailmaan vaikuttaneita he tietävät. Kootkaa esiin tulevat esimerkit yhteen taululle tai hyödyntäen digitaalisia työkaluja.

Lista Nobelin rauhanpalkinnon saajista

 

Tiedonhaku:

Anna osallistujille tehtäväksi valita yhteen kerätyistä henkilöistä yksi, johon liittyen tehdään syvempää tutkimusta ja tiedonhakua. Voitte etsiä tietoa monipuolisesti eri lähteistä, esimerkiksi verkosta tietoa hakemalla, oppikirjoista tai kirjastosta. Tiedonhaussa kiinnitetään huomiota henkilön taustatietoihin sekä toimintaan maailman muuttamiseksi.

Taustakysymykset
• Kuka henkilö on kyseessä?
• Milloin hän on syntynyt ja elänyt?
• Mistä hän on kotoisin ja missä hän on asunut elämässään?
• Onko hänellä perhettä?

Toimintaan liittyvät kysymykset
• Millä tavoin henkilö on muuttanut maailmaa? Mitä hän on tehnyt tai kuinka hän on eläessään vaikuttanut?
• Minkä asioiden puolesta hän on tehnyt työtä?
• Mitä hän tai hänen tekonsa voisivat opettaa nykyihmisille?
• Millaisia tekoja muut ihmiset voisivat tehdä saman tavoitteen puolesta? Keksikää esimerkkejä

 

Tulosten esittely ja loppukeskustelu:

Esitelkää seuraavaksi tiedonhakunne ja analyysinne tulokset myös muille. Voitte itse valita esitystavan. Voitte tehdä esimerkiksi:
• julistenäyttelyn
• blogikirjoituksen
• videoesityksen
• tai esittää tulokset hyödyntäen esitystekniikkaa (PowerPoint, Open Office, Prezi, ym.)

Käykää lopuksi läpi työt yhdessä niin, että jokaisella on mahdollisuus kuulla tarkemmin eri henkilöistä, ja keskustelkaa erilaisista vaikuttamismahdollisuuksista. Mitä asioita haluaisitte muuttaa maailmassa? Kuka tai ketkä voisivat asian eteen toimia? Miten voisitte itse toimia asian puolesta? On tärkeää huomioida, että jokaisella on mahdollisuus toimia, esimerkiksi puuttumalla kiusaamiseen, lahjoittamalla tavaraa tai olemalla ystävänä. Voitte tutustua yhdessä ihmisten tekemiin solidaarisuustekoihin osoitteessa solidaarisuusteot.fi.