4. Pullopostia lähettämässä

Tehtävä 1: Hyvän mielen pulloposti

Kohderyhmä: Alle 8-vuotiaat, 8–12-vuotiaat

Tehtävässä lähetetään toiselle ihmiselle Hyvän mielen pulloposti. Pulloposti voidaan tehdä perinteisin menetelmin paperisena tai digitaalisena. Pullopostin tarkoituksena on välittää hyvää mieltä, lisätä yhteisöllisyyttä ja havainnollistaa median mahdollisuuksia positiiviseen viestintään.

Keskustelkaa aluksi yhdessä, missä tilanteissa usein lähetetään toiselle ihmiselle hyvän mielen postia (nimi- tai syntymäpäiväonnittelut, terveiset matkalta, juhlien muistamiset)? Mitä hyvän mielen viesti voi pitää sisällään? Ohjaa ryhmäläisiä pohtimaan sitä, miten he voisivat viestillä ilahduttaa toista ryhmäläistä ja millaisen viestin he haluaisivat tehdä.

Voitte itse valita toteutustavan Hyvän mielen pulloposteihin. Ne voivat olla esimerkiksi kirjoitettuja viestejä tai piirrettyjä kuvia, valokuvia tai videotervehdyksiä. Aidon pullopostin mukaisesti vastaanottajaa ei voi valita vaan ne jaetaan satunnaisesti. Kootkaa viestit yhteen ja jakakaa ne satunnaisesti ryhmäläisille. Voit myös itse kerätä viestit ja jakaa ne niin, että voit tarvittaessa varmistaa, että jokainen viesti on sisällöltään positiivinen.

Voitte lopuksi keskustella, miltä positiivisen viestin ja tervehdyksen saaminen tuntui. Entä, ketä muita ihmisiä haluaisitte ilahduttaa ja kenelle voisitte lähettää seuraavan hyvän mielen pullopostin? Vaihtoehtoisesti voitte lähettää pullopostit myös perheenjäsenille, kavereille, muille läheisille ihmisille tai ilahduttaa satunnaisesti ihmisiä asettamalla pullopostit muiden nähtäville.