4. Pullopostia lähettämässä

Johdanto

TAVOITTEET:
• Lisätä ymmärrystä median mahdollisuuksista ja merkityksistä osallisuuden ja vaikuttamisen näkökulmasta
• Kehittää mediaa koskevia tulkinta- ja tuottamistaitoja
• Edistää osallisuutta ja vaikuttamisen taitoja

 

Johdanto

Pullopostin on tarkoitus kuljettaa valittu viesti lähettäjältä vastaanottajalle. Pullopostilla lähetetyllä viestillä voi olla selkeä tavoite, mutta kohde valikoituu sattumanvaraisesti sen perusteella kuka pullon vedestä nostaa. Tässä osiossa pullopostilla tarkoitetaan yleisesti erilaisten viestien tuottamista ja lähettämistä.

Mediateknologioiden kehittyminen ja erilaisten medialaitteiden yleistyminen ovat mahdollistaneet yhä useammalle erilaisia tapoja tuoda omaa ajatteluaan esiin, olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa sekä saada myös itse tietoa. Voimme käyttää erilaisia ilmaisun muotoja, puhuttua, kirjoitettua, visuaalista kieltä ja voimme tavoittaa eri kohderyhmiä tai ihmisiä.

Median avulla voimme yhtä lailla esittää ajatuksemme vieressä olevalle tai voimme lähettää saman viestin toiselle puolelle maailmaa. Voimme lähettää viestin yksityisesti jollekin tietylle henkilölle tai voimme tavoittaa suurenkin joukon ihmisiä. Näin ollen media kokonaisuudessaan on merkittävä vaikuttamisen ja osallistumisen kanava.

Pullopostin lähettäminen voikin tarkoittaa myös halua toimia, osallistua ja vaikuttaa. Median tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää kuitenkin monenlaista osaamista. Tässä osiossa on tarkoituksena kiinnittää huomiota median tarkoituksenmukaiseen käyttöön, median tuottamiseen ja tulkintaan liittyviin taitoihin ja niiden edistämiseen.