3. Sananvapautta puolustamassa

Tehtävä 1: Mielipiteitä paikantamassa

Kohderyhmä: Alle 8-vuotiaat, 8–12-vuotiaat

Harjoituksessa opitaan ilmaisemaan itseään ja omaa mielipidettään. Harjoituksen aikana työskentelytila kuvitellaan janaksi, jonka toisessa päässä ollaan täysin eri mieltä ja toisessa päässä täysin samaa mieltä. Halutessaan janan voi tehdä esimerkiksi maalarinteipillä kiinni lattiaan, ja janan eri päätyihin heijastaa tai kirjoittaa näkyvästi, ollaanko samaa mieltä vai eri mieltä.

Lue osallistujille seuraavia väittämiä yksi kerrallaan, ja ohjaa heitä liikkumaan tilassa olevalla janalla siihen kohtaan, joka edustaa heidän mielipidettään. Esitetyt väittämät eivät suoraan välttämättä ole oikein tai väärin, vaan ne voivat myös jakaa mielipiteitä. On tärkeä tiedostaa, että samasta asiasta voi olla useita eri mielipiteitä ja niihin liittyviä perusteita.

Väittämät:
• Kaikki ihmiset saavat kertoa oman mielipiteensä.
• Toisen ihmisen mielipiteitä on tärkeä kuunnella.
• Mielipide on tärkeä perustella.
• Kaikkien tulee olla samaa mieltä asioista.
• Riidellessä saa haukkua toista rumilla sanoilla.
• Lapsen mielipide on yhtä tärkeä kuin aikuisen.
• Ilkeät viestit voivat olla hyvin pelottavia.
• Sosiaaliseen mediaan pitää saada lähettää mitä tahansa haluaa.
• On hyvä, että elokuvissa on ikärajoja.
Voit itse keksiä myös muita väittämiä mielipideharjoitusta varten

Keskustelkaa lopuksi mielipiteistä ja niiden ilmaisemisesta, millaisia mielipiteitä voidaan esittää? Miltä tuntui ilmaista omaa mielipidettään? Oliko jokin erityisen vaikea tai helppo? Mitkä perusteet olivat parhaita ja mitkä eivät oikein toimineet ja miksi? Miksi on tärkeää perustella mielipide? Milloin mielipide voi loukata toista ihmistä? Missä mielipiteen rajat kulkevat?

Jotta eri mielipiteet voidaan ottaa huomioon ja arvioida, on mielipiteet myös tärkeitä perustella. Samalla mielipiteellä voi olla useita eri perusteita, ne voivat olla tieto-, kokemus- tai tunneperustaisia. Toisen mielipiteen kunnioittaminen on tärkeää. Voitte jatkaa mielipideharjoitusta seuraavaksi keräämällä ja kokoamalla osallistujien mielipiteitä ja niihin liittyviä perusteita yhteen mielipidetaululle. Voitte koota mielipiteet piirroksina tai kirjoituksina yhteen ryhmänne omaksi mielipidetauluksi hyödyntäen perinteisiä tai digitaalisia välineitä jä työkaluja. Kootkaa mielipiteet kaksiosaiselle taululle, jossa jatketaan seuraavia lauseita:
1) Minun melestäni (valitkaa seuraavista yksi tai keksikää oma aloitus):
a) lapsilla tulisi olla…
b) päiväkodissa tai koulussa tulisi olla…
c) aikuisten tulisi…
2) Koska…

Keskustelkaa lopuksi siitä, miltä mielipiteen ilmaisu tuntui. Oliko se helppoa vai oliko oman mielipiteen keksiminen tai perustelu haastavaa? Voitte myös käydä mielipiteitä yhdessä läpi ja pohtia, voitteko edistää jotain mielipiteissä esiin tulleita asioita. Mitä voisitte ryhmänä tehdä niiden eteen ja tulisiko mielipiteitä esitellä myös muille?