2. Pullopostia tutkimassa

Tehtävä 2: Millaisia ihmisiä mediassa näkyy?

Kohderyhmä: 8–12-vuotiaat

Tehtävässä tarkastellaan mediassa esiintyviä ihmisiä ja tehdään yhteinen kuvakollaasi. Tehtävän voi toteuttaa pienissä ryhmissä, pareittain tai yksilötyönä.

Valitkaa aluksi tarkasteltava media. Tehtävä voidaan tehdä eri mediagenreittäin niin, että yksi ryhmä voi keskittyä urheilu-uutisiin, toinen ulkomaan uutisiin, kolmas mainoksiin ja niin edelleen. Painettujen medioiden lisäksi tehtävässä voi hyödyntää myös sosiaalisen median sivustoja tai esimerkiksi verkossa näkyviä mainoksia.

Leikatkaa aluksi kuvia mediassa näkyvistä ihmisistä. Liimatkaa leikkaamanne kuvat yhdelle paperille tai kartongille ja muodostakaa kuvista kollaasi. Harjoituksen voi toteuttaa myös sähköisesti, jolloin kollaasi voidaan tehdä tabletilla tai tietokoneella.

Asettakaa tekemänne kollaasit esille eri puolille työskentelytilaa. Tämän jälkeen voitte kiertää muiden ryhmien tekemien kollaasien parissa. Miettikää kollaaseja kierrellessänne tai kiertämisen jälkeen pienryhmäkeskusteluina seuraavia kysymyksiä:
• Millaisia ihmisiä kuvissa esiintyy?
• Millaisia ihmisiä kuvissa ei näy?

Voit kirjoittaa näkyviin tai heijastaa keskustelun avuksi tukisanalistan, joka sisältää esimerkiksi seuraavia sanoja: kuvattu sukupuoli, ikä, ihonväri, vammaisuus/vammattomuus, taloudellinen tilanne, kehon koko, uskonto ja kansallisuus. Miettikää myös, voidaanko joitakin ominaisuuksia, kuten uskontoa, taloudellista tilannetta tai kansallisuutta, edes havaita kuvien avulla?

Keskustelkaa lopuksi yhteisesti, mikä harjoituksessa mahdollisesti yllätti tai ei yllättänyt. Miettikää myös, mitä merkitystä voi olla, mikäli mediassa esiintyy vain tietynlaisia ihmisiä? Miksi on tärkeää, että erilaiset ihmiset ovat edustettuina mediassa? Miten kuvaa mediassa voisi monipuolistaa?

LISÄTEHTÄVÄ: Voitte jatkaa työskentelyä esimerkiksi piirtämällä kollaaseihin jälkikäteen lisää ihmisiä tai tulostaa niihin lisää kuvia.