2. Pullopostia tutkimassa

Tehtävä 1: Millaista ihmisten arki on?

Kohderyhmä: Alle 8-vuotiaat, 8–12-vuotiaat

Etsikää aluksi (eri puolilta maailmaa olevista) ihmisistä kertovia valokuvia lehdistä, verkkosivuilta,
kirjoista, tai sosiaalisen median sivustoilta. Ikätaso huomioiden kuvat voivat liittyä esimerkiksi arjen askareisiin, konfliktitilanteisiin tai johonkin muuhun temaattiseen aihepiiriin. Valitkaa kuva tarkasteltavaksi. Katsokaa kuvaa yhdessä hiljaa. Pyydä lapsia ja nuoria miettimään ääneen seuraavia kysymyksiä:
• Mitä kuvassa mielestästänne tapahtuu? Miksi? Mikä kuvassa saa teidät ajattelemaan niin?
• Millainen tunnetila kuvassa olevalla henkilöllä mielestänne on? Millä perusteella?
• Mikä kuvassa näyttää samanlaiselta kuin omassa lähiympäristössänne? Entä mikä kuvassa on erilaista?

Lukekaa vasta tämän jälkeen yhdessä ääneen kuvan mahdollinen kuvateksti sekä missä kuva on otettu. Pyydä lapsia ja nuoria miettimään, millaista arkipäivää kyseinen henkilö viettää. Voitte pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
• Mitä kuvan henkilö mahdollisesti tekee aamulla herättyään? Mitä hän mahdollisesti tekee viimeisenä ennen nukkumaan menoa?
• Mikä on hänen mielileikkinsä tai harrastuksensa?
• Mitä yhteisiä asioita kuvan henkilön ja omista arkipäivistänne voidaan löytää?
• Muuttuiko käsityksenne kuvasta kuvatekstin ja kuvauspaikan kuultuanne? Jos muuttui, osaatteko arvella, miksi?

Tämän jälkeen kuvan pohjalta voidaan kehittää yhdessä tarina, näytelmä, patsas, kuva tai video, josta käy ilmi, mitä kuvan henkilö on tehnyt ennen kuvan ottamista ja mitä hän aikoo tehdä kuvan ottamishetken jälkeen. Vaihtoehtoisesti voitte tehdä teoksen, jossa keksitte kuvan henkilölle tarinan, missä hän tekeekin jotain ihan muuta, kuin mitä kuvasta tuli ensimmäisenä mieleen. Esitelkää lopuksi työt toisillenne.

Linkkivinkit:
• Kehitys-lehden Maailma 2030 -albumi
• Sivusto Everyday Africa
• Instagram-profiilit: everydayafrica, everydayasia, everydayeasterneurope, everydaymiddleeast
• Facebook-sivut: Humans of New York, Humans of Myyr York