1. Pullopostia lukemassa - kohti yhteistä ymmärrystä

Tehtävä 4: Mediatutkimusmatka

Kohderyhmä: 8–12-vuotiaat, yli 13-vuotiaat

Tehtävässä tutustutaan eri maiden ihmisiin ja kulttuureihin median avulla. Tehtävän tavoitteena on havainnollistaa sitä, miten tärkeässä osassa media on, kun luomme käsityksiä maailman eri puolilla asuvista ihmisistä.

Voitte valita tarkasteltavaksi esimerkiksi päivän sanomalehden tai tietyn uutissivuston verkosta, ja etsiä kaikki muita maita käsittelevät ulkomaan jutut. Kootkaa uutiset tai jutut yhteen ja katsokaa, mitä maailman maita ne käsittelevät. Millaisia aiheita uutiset koskevat? Mitä voimme kyseisen yksittäisen jutun perusteella päätellä jutun maasta ja siellä asuvista ihmisistä? Millainen kuva maassa asuvista ihmisistä jutun perusteella rakentuu? Keskustelkaa yhdessä löytyneistä valtiosta. Mitä tietoa ja millaisia käsityksiä ryhmäläisillä eri valtioista, siellä asuvista ihmisistä ja niiden kulttuureista on? Miten käsitykset eri valtioista ovat muodostuneet ja mistä tiedot ovat peräisin?

Jaa osallistujat ryhmiin niin, että jokaiselle ryhmälle jää yksi valtio lähempään tarkasteluun.

Anna ryhmäläisille tehtäväksi etsiä monesta eri lähteestä tietoa valtiosta, siellä asuvista ihmisistä ja pyydä heitä tekemään esitys, joka kuvastaa paikallista elämää ja kulttuureja. Riippuen käytettävissä olevasta ajasta ja mahdollisuuksista, voit ohjeistaa ryhmäläisiä itse valitsemaan ja suunnittelemaan esityksen muodon.

Tietoa voi etsiä esimerkiksi:
• verkosta löytyvistä paikallisista uutislähteistä
• sosiaalisesta mediasta hyödyntäen erilaisia maita koskevia asiasanoja
• erilaisilta matkailu- tai tietosivustoilta
• karttapalveluista
• verkon videopalveluista
• kirjastosta

Eri medioita ja lähteitä hyödyntäen on tarkoituksena laajentaa ja monipuolistaa kuvaa maailman eri paikoissa asuvista ihmisistä, kulttuureista ja elämästä. Verratkaa lopuksi tuloksia alkuperäiseen juttuun ja siinä rakennettuun kuvaan tietystä maasta ja siellä asuvista ihmisistä. Oliko maiden kansalaisista välittynyt tieto yleisesti samanlaista vaiko keskenään ristiriitaista?

Keskustelkaa eri medioista ja niiden kautta löytyvästä tiedosta. Minkä medioiden kautta etsitte tietoa? Millaista tietoa oli mahdollista saada eri medioiden kautta? Vaikuttivatko tiedot mielestänne luotettavilta? Kenen näkökulmasta tieto oli esitetty? Millaisia eroja lähteiden ja medioiden välillä oli?

Uutisoitavaa riittää kaikkialta maailmasta. Pohtikaa ja keskustelkaa lopuksi, miten tapahtumat ja jonkun tietyn maan kansalaiset valikoituvat uutisiin? Minkämaalaisista ihmisistä ei tavallisesti uutisoida? Entä millaisia asioista mahdollisesti suomalaisista uutisoidaan muualla maailmassa? Mistä asioista teidän mielestä Suomesta tulisi uutisoida muualla maailmassa?