1. Pullopostia lukemassa - kohti yhteistä ymmärrystä

Tehtävä 3: Näkökulmaa vaihtamassa

Kohderyhmä: 8–12-vuotiaat, yli 13-vuotiaat

Medioiden avulla voimme kuulla toisten ihmisten kokemuksista, ajatuksista ja näin meillä on myös mahdollisuus oppia ymmärtämään toisia. Televisio-ohjelmien, sarjojen, elokuvien, pelien, kirjallisuuden, sosiaalisen median, erilaisten blogien tai vlogien avulla voimme pyrkiä eläytymään ja näkemään maailmaa, sen tapahtumia ja ilmiöitä muiden ihmisten näkökulmista. Tehtävässä tarkastellaan mediassa esitettyjä näkökulmia analyysin avulla.

Pohtikaa aluksi omia mediakokemuksianne. Keskustelkaa yhdessä, mitkä mediateokset ovat tehneet vaikutuksen niin, että olette oppineet lisää uusista ihmisistä, kulttuureista tai maailmankatsomuksista. Valitkaa seuraavaksi analysoitava mediateos. Analysoitavan teoksen voit itse valita etukäteen, tai voit ohjata ryhmäläisiä itse valitsemaan oman analysoitavan teoksen.

Analysoikaa mediateosta seuraavien kysymysten avulla:
• Kenestä mediateos kertoo, kuka on sen päähenkilö?
• Ketä muita hahmoja mediateoksessa esiintyy?
• Mitä teoksessa tapahtuu, mitkä ovat sen tärkeimmät tapahtumat?
• Miten päähenkilö vaikuttaa tai reagoi tapahtumiin?
• Miten itse toimisit näissä tilanteissa?
• Miltä päähenkilöstä tapahtumat tuntuvat? Miksi?
• Jos olisit itse päähenkilön tilalla, miltä tapahtumat sinusta tuntuisivat?

Käykää lopuksi läpi analyysin tulokset ja esitelkää teokset yhteisesti. Miltä mediateokset vaikuttivat ja mitä piditte niistä? Oliko teoksista helppo löytää päähenkilö ja hänen näkökulma? Vastaavatko mediateoksessa esitetyt näkökulmat ja toimintatavat mielestänne todellisuutta? Voitte koostaa teoksista myös medianäyttelyn, jossa esittelette teosten henkilöitä ja näkökulmia. Voitte tehdä myös suositteluita, kenelle mediateokset sopisivat ja miksi?

 

Lisätehtävä: Toisilta oppimassa

Voitte soveltaen toteuttaa analyysin halutessanne myös tarkastelemalla erilaisia blogeja tai vlogeja.

Median mahdollistamien erilaisten ilmaisumuotojen, tuottamistapojen ja jakamisen helppouden myötä lähes kuka tahansa voi kertoa ajatuksistaan, jakaa kokemuksiaan tai kertoa omasta elämästään. Itse tuotettujen mediasisältöjen, esimerkiksi blogien ja vlogien, avulla voimme tutustua erilaisiin tapoihin ajatella, toimia ja elää. Tätä kautta voimme oppia arvostamaan ja ottamaan huomioon toiset ihmiset sekä toimimaan yhdessä.

Keskustelkaa yhdessä erilaisista blogeista tai vlogeista. Mitkä ovat mahdollisesti suosittuja tällä hetkellä? Entä mitä ryhmäläiset mahdollisesti itse seuraavat? Ohjaa seuraavaksi osallistujia yksin, pareittain tai pienryhmissä valitsemaan tarkasteltavaksi jokin keskustelussa esiin nousseista vaihtoehdoista. Voit etsiä myös valmiiksi muutaman erilaisen vaihtoehdon niin, että tiedonhaun vaiheessa ei tule vastaan sopimattomia sisältöjä.

• Kuka tai ketkä ovat valitsemanne sisällön tekijöitä?
• Ketkä videoilla tai kirjoituksissa esiintyvät mahdollisesti tekijän lisäksi?
• Onko videot suunnattu tietylle kohderyhmälle?
• Millaisia aiheita ne käsittelevät?
• Millaisia tunteita tekijöillä oli? Mistä tunteet johtuivat? Mistä tunteen voi päätellä?
• Mitä uutta heiltä voisi oppia?

 

Lisätehtävä: Somekuplia puhkomassa

Mikäli sosiaalisen median yhteisöt ovat yksipuolisia ajattelumaailmaltaan tai katsomukseltaan, niiden perusteella voi muodostua liian kapea kuva erilaisista mielipiteistä ja ajattelutavoista. Tällöin kyse voi olla niin kutsutusta sosiaalisen median kuplasta, jossa samanmieliset ihmiset ovat muodostaneet oman verkoston. Sosiaalisen median kuplat ovat tärkeitä tiedostaa, jotta niitä voi halutessaan pyrkiä puhkaisemaan.

Katsokaa Yle Uutisluokan sivuilta vloggaaja Ronja Salmen tekemä video somekuplista.

Keskustelkaa sosiaalisen median käyttämisestä, somekuplista ja niiden merkityksestä esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla.
• Mitä somekupla videon perusteella tarkoittaa? Miten selittäisitte somekuplan ihmiselle, joka ei ole sosiaalisen median palveluita koskaan käyttänyt?
• Mitä vaikutuksia somekuplilla voi olla ihmisten elämässä, entä laajemmin yhteiskunnassa?
• Miten somekupla voi vaikuttaa siihen, kuinka suhtaudumme niihin henkilöihin, joiden mielipiteet poikkeavat omistamme?
• Missä tilanteissa somekupla voi olla hyvä asia?
• Miten mielestänne somekuplia voi “puhkoa”? Voitte koota keinot ja vinkit yhteen ja tehdä niistä jaettavan ohjeen esimerkiksi julisteena, kirjoituksena tai kuvana.