1. Pullopostia lukemassa - kohti yhteistä ymmärrystä

Tehtävä 1: Mitä ruudun takana näkyy?

Kohderyhmä: Alle 8-vuotiaat, 8–12-vuotiaat

Tehtävässä pohditaan erilaisten viestien vastaanottoa ja tulkintaa. Tarkastelemalla erilaisten viestien vastaanottoa, voidaan pohtia viestinnän vaikutusta ihmisten tunteisiin. Kiinnittämällä huomiota mediavälitteiseen viestintään, viestien lähettämiseen ja vastaanottoon, voimme pyrkiä ottamaan toiset ihmiset paremmin huomioon. Tehtävässä osallistujat päättelevät ihmisten ilmeiden perusteella, millaisia viestejä he ovat juuri saaneet. Tehtävään liittyvät kuvat löydät tästä linkistä LINKKI RIKKI (pdf). Valmiiden kuvien lisäksi voitte etsiä myös uusia kuvia tai tehdä niitä myös itse.

Jaa aluksi osallistujat pienryhmiin ja näytä yksi kuva kerrallaan koko ryhmälle. Voit näyttää esimerkkikuvan yhteisesti projektorin avulla tai tulostaa kuvat valmiiksi ryhmille.

Anna ryhmille tehtäväksi keskustella ja pohtia seuraavia kysymyksiä:
• Miltä kuvan henkilöstä mielestäsi tuntuu? Mistä kyseisen tunteen voi päätellä?
• Millaisen viestin henkilö on saanut?
• Keneltä viesti on tullut?
• Mitä uskot hänen vastanneen viestiin?

Käykää ryhmien keskustelut lopuksi yhdessä läpi.
• Oliko tunteiden tunnistaminen helppoa?
• Oliko helppoa keksiä kuvien henkilöiden saama viesti?
• Miksi muiden ihmisten tunteet on tärkeä ottaa huomioon?
• Millaisia viestejä sinä haluaisit vastaanottaa?
• Millaisia tunteita sinä haluat herättää viesteillä?

Vinkki: Voitte tutustua myös aiempien vuosien Mediataitoviikko-materiaaleihin Mediataitokoulussa. Sieltä löydät esimerkiksi Helsingin kaupungin Varhaiskasvatusviraston ja Mannerheimin lastensuojeluliiton toteuttaman varhaiskasvatuksen mediakasvatukseen soveltuvan Sävyisästi yhdessä -materiaalin LINKKI VIE VANHAAN SIVUUN sekä median herättämiä tunteita käsittelevän Mediakartan tuntijat -materiaalin LINKKI VIE VANHAAN SIVUUN.