Pullopostia mediameressä

Pullopostia mediameressä

Tiedostokoko: 2 mB

Miten media ja empatia liittyvät toisiinsa? Lisääkö media yksinäisyyttä vai yhteisöllisyyttä? Voiko median avulla lisätä ihmisten välistä ymmärrystä?

Pullopostia mediameressä -materiaali tarjoaa työkaluja empatiataitojen ja sananvapauden edistämiseen mediakasvatuksen keinoin. Erilaiset mediavälineet ja -sisällöt tarjoavat mahdollisuuksia itseilmaisuun, toisten ihmisten kohtaamiseen ja oman identiteetin rakentamiseen. Mediakasvatuksen avulla voidaan kehittää vuorovaikutuksessa ja viestinnässä tarvittavia taitoja. Materiaali sisältää tietoa, toimintamallin ja tehtäviä eri ikäisten mediakasvatukseen. Tavoitteena on edistää media- ja monilukutaitoja sekä lisätä ymmärrystä median merkityksestä ja mahdollisuuksista ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Materiaalin ovat yhteistyössä toteuttaneet: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Mediakasvatuskeskus Metka, Mediakasvatusseura, Suomen PEN, Yle Oppiminen, Yle Uutisluokka

Pullopostia mediameressä - empatiataitoja mediakasvatuksen keinoin

1
Johdanto

1. Pullopostia lukemassa - kohti yhteistä ymmärrystä

1
Johdanto
2
Tehtävä 1: Mitä ruudun takana näkyy?
3
Tehtävä 2: Väärinkäsityksistä toisen ymmärtämiseen
4
Tehtävä 3: Näkökulmaa vaihtamassa
5
Tehtävä 4: Mediatutkimusmatka

2. Pullopostia tutkimassa

1
Johdanto
2
Tehtävä 1: Millaista ihmisten arki on?
3
Tehtävä 2: Millaisia ihmisiä mediassa näkyy?
4
Tehtävä 3: Lööppiharjoitus

3. Sananvapautta puolustamassa

1
Johdanto
2
Tehtävä 1: Mielipiteitä paikantamassa
3
Tehtävä 2: Argumentointi- ja väittelyharjoitus

4. Pullopostia lähettämässä

1
Johdanto
2
Tehtävä 1: Hyvän mielen pulloposti
3
Tehtävä 2: Maailmanmuuttajat
4
Tehtävä 3: Digitaalista pullopostia kirjoittamassa (mielipidevlogi)

Materiaali osana eri alojen mediakasvatusta

1
Materiaalin käyttö