Suostumuskulttuuri on pop!

Väkivaltamyyttien murtajat

SOPII toisella asteella opiskeleville ja vanhemmille (erityisesti lukiolaiset)
VIE AIKAA noin 30 min
TARVITAAN tietokone ja videotykki, papereita ja tusseja, liitteenä oleva tiivistelmä tulostettuna tai sähköisesti jaettuna

Tämä harjoituksen tarkoituksena on tunnistaa seksuaaliväkivaltaan liittyviä kulttuurisia myyttejä ja oppia kyseenalaistamaan niitä asiaa koskevan tiedon perusteella.

1. Kerro nuorille, että tehtävässä on tarkoitus pohtia seksuaaliväkivaltaan liittyvää uutisointia sekä niin sanottuja raiskausmyyttejä, jotka viittaavat virheellisiin käsityksiin seksuaaliväkivallan
todellisuudesta. Heijasta nuorille yksi kerrallaan materiaaliin sisältyviä uutisotsikoita, jotka käsittelevät seksuaaliväkivaltaa. Pyydä nuoria vastaamaan
uutisotsikoihin liittyviin ”totta vai tarua” -väittämiin sen pohjalta, millaisia mielikuvia heillä on aiheesta.

2. Jaa nuorille tämän jälkeen liite, joka käsittelee seksuaaliväkivaltaan liittyviä faktoja. Pyydä nuoria silmäilemään liitettä itsenäisesti. Käykää edeltäviin väittämiin liittyvät vastaukset läpi liitteen avulla
keskustellen. Kysy nuorilta myös, millaisia myyttejä seksuaaliväkivallasta he ovat kuulleet ja miten ne vertautuvat liitteenä olevaan tietokoosteeseen.

LISÄTEHTÄVÄ: Tutustukaa Kata-Riina Heinonen-Tricaricon kirjoittamaan Me Naiset -verkkolehdessä julkaistuun artikkeliin ”Naisia eivät raiskaa mitkään luonnonvoimat – tutkija kertoo, miksi naisiin kohdistuvasta väkivallasta uutisoidaan niin hämmentävästi” (https://www.is.fi/menaiset/ilmiot/art-2000006653969.html). Pyydä nuoria miettimään artikkelin pohjalta asioita, joita seksuaaliväkivaltaan liittyvässä uutisoinnissa tulisi huomioida. Kootkaa
pohdinnoista yhteinen vinkkilista.

Liite1.1

Tiedostokoko: 283 kb

Liite1.2

Tiedostokoko: 356 kb

Liite1.3

Tiedostokoko: 219 kb

Liite2

Tiedostokoko: 262 kb