Suostumuskulttuuri on pop!

Lempeä leffoissa

SOPII yläkouluikäisille ja vanhemmille
VIE AIKAA noin 25 min
TARVITAAN tietokone ja videotykki, opiskelijoilla puhelimet, tabletit tai tietokoneet

Tämä harjoituksen tarkoituksena on tarkastella seksuaalisuuteen liittyvien sisältöjen esittämistä mediassa. Tehtävässä pohditaan suostumuksen antamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä sekä mediaesitysten tapoja
uusintaa tai kyseenalaistaa väkivaltakulttuuria. Lisätehtävässä keksitään esitystapoja suostumuskulttuurin vahvistamiseksi.

 1. Katsokaa nuorten kanssa video ”Ei suostumusta, ei seksiä – helppoa, eikö vain?” (https://youtu.be/z7hSuYUgV0E). Videota esittäessä on hyvä huomioida, että se sisältää animoidun kuvauksen seksuaaliväkivallasta. Pyydä nuoria keskustelemaan pareittain tai pohtimaan itsenäisesti
  seuraavia kysymyksiä:• Mikä oli mielestänne videon keskeinen viesti?
  • Tuleeko mieleenne vastaavia esimerkkikohtauksia jostain
  elokuvasta tai sarjasta?
  • Millä tavalla elokuvissa ja sarjoissa mielestänne yleensä
  kuvataan romanttista tai seksuaalista kanssakäymistä?
  • Voit tarkentaa kysymystä ikätason mukaisesti koskemaan
  esimerkiksi seurustelua, rakkautta, halailua, suutelua tai
  (muuta) seksin harrastamista.
 2. Kysy nuorilta yhteisesti muutamia esimerkkejä heidän pohdinnoistaan. Ohjeista nuoria etsimään yksin tai pienissä ryhmissä elokuvien ja sarjojen kohtauksia, jotka liittyvät jollakin tavalla romanttiseen tai seksuaaliseen kanssakäymiseen. Pyydä nuoria listaamaan heille mieleen tulleita esimerkkejä tai ohjeista heitä etsimään videoita Youtubesta esimerkiksi hakusanoilla ”love story”, ”kissing scene”,
  ”netflix kiss” tai ”tv kiss”. Kerää nuorilta esimerkkikohtauksia yhteisesti katsottavaksi ja pohdittavaksi. Vaihtoehtoisesti voit teettää tehtävän itsenäisenä kirjoitustehtävänä tai pienryhmäkeskusteluna. Pyydä nuoria pohtimaan kunkin kohtauksen jälkeen seuraavia kysymyksiä:

• Millaisia tunteita kohtauksen henkilöillä mielestänne oli
kohtauksen eri vaiheissa?
• Millaisista asioista mielestänne pystyi huomaamaan, että
kohtauksen henkilöt halusivat tai eivät halunneet olla romanttisessa tai seksuaalisessa kanssakäymisessä?
• Nauttivatko kaikki kohtauksen henkilöt tilanteesta?
Miksi tai miksi eivät?
• Tulisiko kohtausten henkilöiden tehdä mielestänne jotakin toisella tavalla, että he kunnioittaisivat toisiaan                mahdollisimman hyvin?

3. Purkakaa tehtävä keskustelemalla nuorten keskeisimmistä pohdinnoista. Käsitelkää lopuksi seuraavia                          kysymyksiä:

• Mitä ajatuksia katsotut kohtaukset herättivät teissä verrattunaaluksi katsottuun videoon?
• Ylläpitivätkö vai kyseenalaistivatko videot sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä stereotypioita?
• Miten elokuvat ja sarjat voivat vaikuttaa käsityksiimme romanttisesta tai seksuaalisesta kanssakäymisestä ja               suostumuksesta?

 

LISÄTEHTÄVÄ:

Pyydä nuoria suunnittelemaan itse tai pienryhmissä sellainen elokuvan tai sarjan kohtaus, joka vahvistaa
suostumuskulttuuria. Tällaisessa kohtauksessa kaikkia henkilöitä ja heidän rajojaan kunnioitetaan mahdollisimman hyvin. Voitte hyödyntää aiemmin näytettyjä kohtauksia tai keksiä idean itse. Toteutustapana on joko lyhyt kirjoitus tai kolmen ruudun sarjakuvana toteutettu kuvakäsikirjoitus. Esitelkää ideat lopuksi koko ryhmälle.