Suostumuskulttuuri on pop!

Bongaa väkivaltakulttuuri

SOPII yläkouluikäisille ja vanhemmille
VIE AIKAA n. 20 min
TARVITAAN Tulostetut bingopohjat, kyniä, tietokone ja videotykki, liikkumisen mahdollistava tila 

 

Tämä harjoituksen tarkoituksena on tutustua sukupuoleen perustuvan väkivallan ilmenemiseen arjessa ja erilaisissa kulttuuriesityksissä. Tehtävässä nuoret oppivat tunnistamaan ja kyseenalaistamaan normeja, jotka ylläpitävät niin sanottua väkivaltakulttuuria. 

 

 1. Ohjeista nuoria kirjoittamaan heille jaettaviin bingoruudukoihin satunnaisessa järjestyksessä mediaesityksiin tai arkitilanteisiin liittyviä väittämiä, jotka heijastetaan videotykiltä kaikkien näkyviin. Kerro, että väittämät käsittelevät sukupuolistereotypioita sekä seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan liittyviä kysymyksiä. Valitse näytettävät väitteet oppiaineen ja ryhmän mukaan.

 

 1. Pyydä nuoria seuraavaksi kiertämään tilaa ja kysymään toisilta satunnaisessa järjestyksessä bingoruudukossa olevia esimerkkejä. Kun joku kertoo muistavansa tai tunnistavansa jonkun väittämän tapahtumisen arjessa tai mediassa, saa bingoruudukkoon merkitä rastin kyseisen väittämän kohdalle.

 

 1. Tilassa kierretään noin 10 minuuttia, jonka jälkeen tehtävästä käydään yhteinen purkukeskustelu seuraavien kysymysten pohjalta. Purkukysymyksiä kannattaa käsitellä ensin pareittain tai pienryhmissä ja sen jälkeen koko ryhmän kanssa.
 • Miten täyteen bingoruudukot tulivat? Mihin väittämiin oli helppoa tai vaikeaa löytää esimerkkejä? Miksi? 
 • Kuinka yleisesti väittämien esimerkit toistuvat? Yllätyittekö tehtävässä jostakin? 
 • Mitä tehtävä teidän mielestänne kertoo sukupuoleen liittyvistä normeista ja stereotypioista? Miten ne liittyvät väkivaltaan? 

 

DIGIVINKKI: 

Toteuttakaa bingo niin, että väittämät kootaan kyselyitä ja tietovisoja mahdollistavalle alustalle (esim. Mentimeter tai Kahoot!). Tällöin koko luokka voi äänestää väittämistä, minkä jälkeen niistä voidaan keskustella pienryhmissä tai koko luokan kanssa videoalustaa hyödyntäen. 

 

LIITE: Väittämät

 

Mediaesityksiin liittyvät väittämät: 

 • Naisten esittäminen seksistisesti 
 • Mieshahmo suojelee naishahmoa käyttämällä väkivaltaa 
 • Ulkonäköön liittyvien odotusten käsittely 
 • Isän kuvaaminen ”perheen päänä” 
 • Kaikki hahmot ovat valkoisia 
 • Lihavalle hahmolle nauretaan 
 • Homohahmo naisen parhaana ystävänä 
 • Sukupuolivähemmistöihin kuuluva päähenkilö 
 • Seksuaaliseen häirintään tai väkivaltaan puututaan 
 • Sukupuolistereotypioita kyseenalaistetaan 
 • Väkivallalle nauretaan 
 • Suutelua tai seksiä jatketaan, vaikka toinen olisi sanonut ei 

 

Arkisiin tilanteisiin liittyvät väittämät: 

 • Seksistinen vitsi tai huutelu 
 • ”Pojat on poikia” 
 • Tytöttely tai huorittelu 
 • Homo- tai transfobinen vitsi 
 • Sopimaton ulkonäön kommentointi 
 • Ei-toivottu koskettelu 
 • Ei-toivottu dickpic tai muu seksuaalissävytteinen kuva 
 • Intiimien kuvien tai viestien levittäminen ilman lupaa 
 • Seksuaalista häirintää kokeneen tukeminen 
 • Tietää koulun puuttumistavat seksuaaliseen häirintään 
 • Eron jälkeinen stalkkaaminen somessa tai livenä 
 • ”Rakkaudesta se hevonenkin potkii”  

Väittämät

Tiedostokoko: 134 kb