Kokonaisuuden osat

Populismibingo

Tehtävä 2: Populismi

Lue Emilia Palosen artikkeli Populismi – Välttämätön liima politiikasta.fi –sivustolta.

http://politiikasta.fi/populismi-valttamaton-liima

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä kirjoittaja tarkoittaa sanoessaan, että populismi on liimaa?
2. Mitä eri populismin lajeja kirjoittaja määrittelee? Mitä ne tarkoittavat?
3. Mitä Laclan teoksessaan On Populist Reason sanoo populismin olevan?
4. Mitä ”artikulaation logiikka” tarkoittaa?
5. Mitä olet itse mieltä kirjoituksesta ja sen sisällöistä?
6. Yhdistä oikeat käsitteet selityksiin:

1. autoritarismi                      A. vastakkainasettelu
2. pluralismi                          B. tunteisiin vaikuttava
3. antagonismi                      C. ei-välttämätön/ei-väistämätön
4. anti-essentialismi               D. moninaisuus
5. kontingenssi                      E. itsevaltainen hallintotapa
6. affektiivinen                       F. olemusajattelua vastustava näkemys