Kokonaisuuden osat

Populismibingo

Tehtävä 1: Retoriikka

Lue Mediaviestintä.fi -sivustolta Juha Herkmanin tutkimus Pelkkää retoriikkaa?

https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62098

(klikkaa pdf-linkkiä oikealta)

Vastaa kysymyksiin:

1. Milloin Herkman katsoo populismiin liittyvän keskustelun alkaneen Suomessa?
2. Miksi populismia on vaikea määritellä?
3. Ketä ovat uuspopulistit?
4. Mitä Herkman tarkoittaa ”Impivaaralaisuuden kehyksellä”? Mistä käsite
impivaaralaisuus tulee ja mitä se tarkoittaa?
5. Mitä muita kehyksiä tai käyttötapoja Herkman antaa populismi –sanalle
analysoimissaan lehtiartikkeleissa?
6. Mitä olet itse mieltä kirjoituksesta ja sen sisällöistä?