Populismibingo

Populismista puhutaan paljon mutta itse terminä se jää usein epämääräiseksi. Yhtä ja ainutta oikeaa määritelmää termille ei ole. Tästä syystä ymmärryksen lisääminen populismista ja sen merkityksistä on tärkeää. Opetuksen yhtenä tehtävänä on edistää demokratiaa ja aktiivista toimijuutta kansalaisyhteiskunnassa. Mediataitokoulusta löydät kaksi tehtävää populismiin, sen määrittelyyn ja analysiin liittyen.

Tehtävät ovat suoraan opiskelijoille jaettavassa muodossa.

Oikeat vastaukset kysymykseen 2: 1=E, 2=D, 3=A, 4=F, 5=C, 6=B

Populismibingo

1
Tehtävä 1: Retoriikka
30 min
2
Tehtävä 2: Populismi
30 min