Populismibingo

Populimisbingo on pelillinen tapa tarkastella poliittista puhetta ja edistää medialukutaitoa. Populismibingoa voi hyödyntää monin eri tavoin osana opetusta ja muuta kasvatustyötä. Populismibingon lisäksi ymmärrystä populismista voidaan edistää seuraavien oppimistehtävien avulla.

Populismista puhutaan paljon mutta itse terminä se jää usein epämääräiseksi. Yhtä ja ainutta oikeaa määritelmää termille ei ole. Tästä syystä ymmärryksen lisääminen populismista ja sen merkityksistä on tärkeää. Populismibingo ei olekaan varma keino populismin tunnistamiseen, vaan hyvä työkalu herättämään keskustelua populismista ja
sen sisällöistä.

Opetuksen yhtenä tehtävänä on edistää demokratiaa ja aktiivista toimijuutta kansalaisyhteiskunnassa. Populismibingo on tarkoitettu kriittisen medialukutaidon edistämiseen kiinnittämällä huomiota ja tunnistamalla populistisen puhetavan elementtejä mediassa.

Mediataitokoulusta löydät kaksi tehtävää populismiin, sen määrittelyyn ja analysiin liittyen. Itse Populismibingon löydät osoitteesta www.populismibingo.fi. Bingoa voi hyödyntää esimerkiksi ajankohtaisessa vaaliväittelyssä tai eri videopalveluista löytyvistä vanhoista poliittisista puhetilaisuuksista niin Suomesta kuin muistakin maista. 

Tehtävät ovat suoraan opiskelijoille jaettavassa muodossa.

Oikeat vastaukset kysymykseen 2: 1=E, 2=D, 3=A, 4=F, 5=C, 6=B

Populismibingo

1
Tehtävä 1: Retoriikka
30 min
2
Tehtävä 2: Populismi
30 min