Polkuja ohjelmointiosaamiseen vuosiluokilla 3-6 -videokoulutus

Digitaalinen teknologia on merkittävä osa arkea ja ympäristöämme. Ohjelmointiosaaminen auttaa toimimaan digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Avoimen videokoulutuksen avulla pääset tutustumaan siihen, mitä ohjelmointiosaamisella tarkoitetaan, millaiseen digiajan osaamisen tarpeisiin sillä vastataan ja miten voit sitä työssäsi edistää. Koulutus kokoaa yhteen materiaalia kasvatus- ja opetustyösi tueksi.

Koulutus muodostuu kolmesta keskeisestä osa-alueesta: 

  1. Kasvatus digitaalisessa maailmassa. Ensimmäinen osio avaa digitaalisuuden ja ohjelmoinnin merkitystä osana arkea. Osio auttaa hahmottamaan lasten ja nuorten digitaalista media-arkea ja siinä tarvittavaa osaamista. Pääset tutustumaan siihen, mitä ohjelmointi on ja miksi sen edistäminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on tärkeää.
  1. Ohjelmointiosaaminen tutuksi alakoulussa. Koulutuksen toisessa osiossa pääset perehtymään tarkemmin ohjelmointiosaamiseen vuosiluokilla 3-6. Osaamisen kuvaukset auttavat selkiyttämään kasvatustyön tavoitteita sekä niitä tukevaa hyvää pedagogista käytäntöä. Osio kiteyttää osaamiseen liittyvät tavoitteet sekä esittelee konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä kasvatustyön arjesta.  Osaamisen kuvauksiin tutustumalla pääset pohtimaan ja kehittämään omaa ja työyhteisönne mediakasvatustyötä.
  2. Koulutukseen kootut tukimateriaalit auttavat löytämään välineitä ohjelmointiosaamisen edistämiseen.

Tervetuloa mukaan! 

Koulutus on tuotettu valtakunnallisessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa (2020-2023), joka on edistänyt lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. KAVI on vastannut ohjelmassa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

Koulutuksen tekijät:

  • Lauri Palsa, KT, erityisasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
  • Sasu Leinonen, projektiasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
  • Susani Mahadura
  • Markus Packalen, luokanopettaja, Oulu

Videotuotanto:

  • Videolle.fi

Kasvatus digitaalisessa maailmassa

1
Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan
2
Johdanto ohjelmointiosaamiseen

Ohjelmointiosaaminen tutuksi vuosiluokilla 3-6

1
Ohjelmointiosaaminen
2
Osaamisen kuvaukset kasvatustyön tukena

Pedagogista tukea ohjelmointiosaamiseen

1
Pedagogista tukea ohjelmointiosaamiseen
Polkuja ohjelmointiosaamiseen vuosiluokilla 3-6 -videokoulutus