Kokonaisuuden osat

Ohjelmointiosaaminen tutuksi vuosiluokilla 1-2

Ohjelmointiosaaminen

Vaikka lapset ovat pienestä pitäen tekemisissä digitaalisten ympäristöjen ja sovellusten kanssa, eivät arjen leikit ja kokemukset teknologian parissa yksistään riitä. Tärkeää on, että aikuinen ohjaa lapsia havainnoimaan ja nimeämään teknologista ympäristöä sekä tutkimaan sitä leikillisesti.

Katso video pohdi ohjelmointiosaamisen mahdollisuuksia oman työsi näkökulmasta.

Pohdi oman työsi kannalta:

  • Millaisia mahdollisuuksia sinun oppilaillasi on yhdessä oivaltamiseen ja omiin teknologiakokeiluihin koulussa?
  • Miten sinä hyödynnät ohjelmointia ja ohjelmoitavia laitteita erilaisissa oppimistehtävissä oppilaidesi kanssa?
  • Mieti kolme ideaa, joilla voit vielä paremmin huomioida ohjelmointiosaamisen eri osa-alueet opetuksessasi!