Kokonaisuuden osat

Ohjelmointiosaaminen tutuksi varhaiskasvatuksessa

Ohjelmointiosaaminen

Vaikka lapset ovat pienestä pitäen tekemisissä digitaalisten ympäristöjen ja sovellusten kanssa, eivät arjen leikit ja kokemukset teknologian parissa yksistään riitä. Tärkeää on, että aikuinen ohjaa lapsia havainnoimaan ja nimeämään teknologista ympäristöä sekä tutkimaan sitä leikillisesti.

Katso video ja pohdi ohjelmointiosaamisen mahdollisuuksia oman työsi näkökulmasta.

Pohdi oman työsi kannalta:

  • Millaisia mahdollisuuksia ryhmäsi toimintaympäristö tarjoaa lapsille teknologian tutkimiseen ja omiin kokeiluihin?  
  • Miten lapsiryhmälle suunnittelemasi toiminta huomioi ohjelmointiosaamiseen liittyviä tavoitteita?
  • Millaisiin arjen oppimistilanteisiin voisit yhdistää ohjelmoinnillisen ajattelun harjoittelua?