Polkuja medialukutaitoon vuosiluokilla 3-6 -videokoulutuksen tehtävät

Medialukutaito vuosiluokilla 3-6

Katso Medialukutaito vuosiluokilla 3-6 -video.

Video avaa, millainen alakoululaisten mediaympäristö on ja millaisia taitoja oppilailla olisi hyvä olla media-arjessa. Lisäksi videolla kuvataan, mitä medialukutaito on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) vuosiluokilla 3-6 ja miten oppilaiden medialukutaitoa voi edistää opetuksen arjessa.

Seuraavat pohdintakysymykset tukevat tutkimaan medialukutaidon edistämistä omassa opetustyössä.

  • Millaisia medialukutaitoja alakoulun oppilailla tulisi olla? Millaisia oppimisen ja tuen tarpeita oppilailla on medialukutaidossa?
  • Mediakasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla edistetään medialukutaitoa. Millaista mediakasvatusta olette tehneet omassa työyhteisössänne?
  • Miten voisit konkreettisesti tukea vuosiluokkien 3-6 oppilaiden medialukutaitoa omassa työssäsi? Muotoile itsellesi tavoite medialukutaidon edistämisessä.
  • Haasta itsesi: Tutustu johonkin itsellesi uuteen lasten ja nuorten mediakulttuuriin liittyvään mediailmiöön ja pohdi, miten sitä voisi käsitellä oppilaiden kanssa.
  • Medialukutaito edustaa laaja-alaista osaamista. Miten medialukutaitoa voisi opettaa osana eri oppiaineita?

Asiantuntijoina videolla ovat Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman projektiasiantuntija Sari Murtonen (KAVI) sekä luokanopettajat Mari Muinonen ja Janne Sajaniemi Mikkelistä. Videon juontaa Sean Ricks. Video: Videolle. Videon ja sen tiedot löydät myös täältä.