Polkuja medialukutaitoon esiopetuksessa -videokoulutus

Medialukutaidossa on kysymys median sisältöjen tulkinnasta, arvioinnista ja tuottamisesta. Medialukutaito auttaa toimimaan median parissa ja digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Avoimen videokoulutuksen avulla pääset tutustumaan, millaisiin digiajan osaamisen tarpeisiin medialukutaidolla vastataan, mitä medialukutaidolla tarkoitetaan esiopetuksessa ja miten voit edistää sitä työssäsi. Koulutus kokoaa yhteen materiaalia kasvatus- ja opetustyösi tueksi.

Koulutus muodostuu viidestä osiosta.

  1. Avausvideo Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan auttaa hahmottamaan lasten ja nuorten media-arkea ja taitoja, joita median parissa tarvitaan.
  2. Johdanto medialukutaitoon -video kuvaa, mitä medialukutaito on ja miksi sen edistäminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on tärkeää.
  3. Esiopetuksessa toimiville suunnattu Medialukutaito esiopetuksessa -video kiteyttää medialukutaitoon liittyvät tavoitteet sekä esittelee konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä esiopetuksen arjesta.
  4. Valtakunnallisiin hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksiin tutustumalla pääset pohtimaan ja kehittämään omaa ja työyhteisönne medialukutaitotyötä.
  5. Koulutukseen kootut tukimateriaalit auttavat löytämään välineitä medialukutaidon edistämiseen.

Tervetuloa mukaan!

Koulutus on tuotettu valtakunnallisessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa (2020-2023), joka on edistänyt lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. KAVI on vastannut ohjelmassa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta. 

 

Polkuja medialukutaitoon esiopetuksessa -videokoulutuksen tehtävät

1
Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan
2
Johdanto medialukutaitoon
3
Medialukutaito esiopetuksessa
4
Hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset työn tukena
5
Pedagogista tukea saatavilla
Polkuja medialukutaitoon esiopetuksessa -videokoulutus