Polkuja medialukutaitoon vuosiluokilla 1-2 -videokoulutus

Medialukutaidossa on kysymys median sisältöjen tulkinnasta, arvioinnista ja tuottamisesta. Medialukutaito auttaa toimimaan median parissa ja digitaalisissa mediaympäristöissä turvallisesti ja vastuullisesti. Avoimen videokoulutuksen avulla pääset tutustumaan, millaisiin digiajan osaamisen tarpeisiin medialukutaidolla vastataan, mitä medialukutaidolla tarkoitetaan alkuopetuksessa ja miten voit edistää sitä työssäsi. Koulutus kokoaa yhteen materiaalia opetustyösi tueksi.

Koulutus muodostuu viidestä osiosta.

  1. Avausvideo Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan johdattelee digiajassa tarvittaviin lukutaitoihin.
  2. Johdanto medialukutaitoon -video kuvaa, mitä medialukutaito on ja miksi sen edistäminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on tärkeää.
  3. Medialukutaito vuosiluokilla 1-2 -video kiteyttää medialukutaitoon liittyvät tavoitteet sekä esittelee konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä alkuopetuksen arjesta.
  4. Valtakunnallisiin medialukutaidon osaamisen kuvauksiin tutustumalla pääset pohtimaan ja kehittämään omaa ja työyhteisönne medialukutaitotyötä.
  5. Koulutukseen kootut tukimateriaalit auttavat löytämään välineitä medialukutaidon edistämiseen alkuopetuksessa.

Tervetuloa mukaan!

Koulutus on tuotettu valtakunnallisessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa (2020-2023), joka on edistänyt lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. KAVI on vastannut ohjelmassa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

Polkuja medialukutaitoon vuosiluokilla 1-2 -videokoulutuksen tehtävät

1
Uudet lukutaidot digitaalisen maailman hallintaan
2
Johdanto medialukutaitoon
3
Medialukutaito alkupetuksessa
4
Osaamisen kuvaukset työn tukena
5
Pedagogista tukea saatavilla
Polkuja medialukutaitoon vuosiluokilla 1-2 -videokoulutus