Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 1-6

Oppaan avulla voit edistää lasten mediataitoja vuosiluokilla 1-6 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti. Polkua medialukutaitoon kuljetaan Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa julkaistujen medialukutaidon osaamisen kuvausten ja ikäryhmälle soveltuvien käytännön esimerkkien kautta. Esimerkit tukevat niin median tulkinnan ja arvioinnin kuin median tuottamisen taitoja sekä taitoja toimia mediaympäristöissä.

Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 1-6.

Voit tilata painetun oppaan maksuttomasti täältä.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023) ja sen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä digitaalista osaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastaa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus digitaalisen osaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 1-6