Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaat

Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaiden avulla voit edistää lasten ja nuorten mediataitoja varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, vuosiluokilla 1-6 ja vuosiluokilla 7-9 varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Opettajille suunnatut oppaat sisältävät Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa julkaistut medialukutaidon osaamisen kuvaukset ja ikäryhmille soveltuvia käytännön esimerkkejä. Medialukutaidon oppaissa esimerkit tukevat niin median tulkinnan ja arvioinnin kuin median tuottamisen taitoja sekä taitoja toimia mediaympäristöissä. Ohjelmointiosaamisen oppaissa esimerkit kehittävät ohjelmoinnillisen ajattelua, tutkivan ja luovan työskentelyn taitoja sekä ohjelmoitujen ympäristöjen ymmärtämistä ja valmiutta toimia niissä. Oppaissa julkaistut medialukutaidon osaamisen kuvaukset löydät Mediataitokoulusta ja ePerusteista ja ohjelmointiosaamisen kuvaukset ePerusteista.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on ollut osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023) ja sen tavoitteena on ollut edistää lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä digitaalista osaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on vastannut medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus digitaalisen osaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

Polkuja medialukutaitoon

1
Polkuja medialukutaitoon. Opas varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
2
Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 1-6
3
Polkuja medialukutaitoon. Opas vuosiluokille 7-9

Polkuja ohjelmointiosaamiseen

1
Polkuja ohjelmointiosaamiseen. Opas varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
2
Polkuja ohjelmointiosaamiseen. Opas vuosiluokille 1-6
3
Polkuja ohjelmointiosaamiseen. Opas vuosiluokille 7-9
Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaat