Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohje...
Kirjautuminen
Text lesson

Bálgát programmerenmáhttui árrabajásgeassimis ja ovda- ja vuođđooahpahusas

Oasálašvuohta ja aktiivvalaš doaibman digitála mediakultuvrras ja programmerejuvvon birrasiin eaktudit máŋggalágan dáidduid ja máhtu. Buohkain galggašedje
leat ovttaveardásaš vejolašvuođat hárjehallat ja oahppat dáidduid, mat dárbbašuvvojit digitála máilmmis.

Dát rávagirjjáš fállá dutnje pedagogalaš geinnodagaid ja praktihkalaš ovdamearkkaid árrabajásgeassima ja ovdaoahpahusa, jahkeluohkáid 1–6 ja jahkeluohkáid 7–9 mánáid ja nuoraid programmerenmáhtu ovddideapmái.

Bálgát programmerenmáhttui árrabajásgeassimis ja ovda- ja vuođđooahpahusas

Rávagirjjáš lea almmustahttojuvvon oassin riikkaviidosaš Ođđa lohkanmáhtut -ovddidanprográmmas (2020–2023). Prográmma fállá bargoneavvuid medialohkanmáhtu, programmerenmáhtu ja digitála máhtu ja diehto- ja gulahallanteknologiijalaš máhtu ovddideapmái árrabajásgeassimis ja ovda- ja vuođđooahpahusas. Prográmma lea ruhtadan oahpahus- ja kulturministeriija ja ollašuhttán Našuvnnalaš audiovisuála instituhtta (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti) KAVI ja Oahpahusráđđehus (Opetushallitus).