Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohje...
Kirjautuminen
Text lesson

Pälggaz programmʼmõš-silttummša ouddpeâmmast da vuõss- da vuâđđmättʼtõõzzâst

Vuässadvuõtt da aktiivlaž tåimmʼmõš digitaallaž mediakulttuuʹrest da ohjjelmõsttum pirrõõzzin oudldâʹstte määŋgnallšem tääidaid da silttõõzz. Pukin õõlǥči leeʹd
tääʹssärvvsaž vueiʹtlvažvuõđ harjjtõõllâd da mättjed digitaallaž maaiʹlmest taarbšem tääidaid.

Tät vuäʹppõs taʹrjjad pedagooglaid pälggsid da ââʹnteeʹjid ouddmiârkid ouddpeâmmast da vuõssmättʼtõõzzâst, eeʹǩǩ-klaassin 1-6 da 7-9 mättʼtõõttji päärnai da nuõri ohjjelmâʹsttemsilttõõzz oouʹdeem diõtt.

Pälggaz programmʼmõš-silttummša ouddpeâmmast da vuõss- da vuâđđmättʼtõõzzâst

Vueʹppes lij õlmstõttum pieʹǩǩen väʹlddkååddlaž Uudet lukutaidot -ooudâsviikkâmprograamm (2020–2023). Programm taʹrjjad neävvaid medialookkâmtääid, programmʼmõš-silttummuž di digitaalʼlaž silttummuž da teâtt- da saakkeemteknolooglaž silttummuž ooudâsviikkma ouddpeâmmast nuʹt vuõss- ǥu vuâđđmättʼtõõzzâst. Prograamm lij teäggtam mättʼtõs- da kulttuurministeria da čõõđtam Meersaž audiovisuaalʼlaž instituutt (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti) KAVI di Mättʼtõshalltõs (Opetushallitus).