Tehtävät
Tehtäväkokonaisuus: Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohje...
Kirjautuminen
Text lesson

Bálgát medialohkanmáhttui árrabajásgeassimis ja ovda- ja vuođđooahpahusas

Mot ovddidit juo vuollil 3-jahkásaččaid medialohkanmáhtu? Naba mot movttiidahttit vuolleskuvlaahkásaččaid ráhkadit mediasisdoaluid
hutkájit? Mot arvvosmahttit badjeskuvlaahkásaččaid dárkkodit media ja dan albmanusaid sáhkkejit muhto kritihkalaččat? Naba man láhkai roahkasmahttit
mánáid ja oahppiid geavahit ja buvttadit media dorvvolaččat ja vásttolaččat?

Rávagirjjáš láidesta medialohkanmáhtu ovddideapmái árrabajásgeassimis ja ovdaoahpahusas, jahkeluohkáin 1–6 ja jahkeluohkáin 7–9 oktan praktihka
ovdamearkkaiguin.

Bálgát medialohkanmáhttui árrabajásgeassimis ja ovda- ja vuođđooahpahusas

Rávagirjjáš lea almmustahttojuvvon oassin riikkaviidosaš Ođđa lohkanmáhtut -ovddidanprográmmas (2020–2023). Prográmma fállá bargoneavvuid medialohkanmáhtu, programmerenmáhtu ja digitála máhtu ja diehto- ja gulahallanteknologiijalaš máhtu ovddideapmái árrabajásgeassimis ja ovda- ja vuođđooahpahusas. Prográmma lea ruhtadan oahpahus- ja kulturministeriija ja ollašuhttán Našuvnnalaš audiovisuála instituhtta (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti) KAVI ja Oahpahusráđđehus (Opetushallitus).