Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaat – Saamen kielet

neljä opasta viuhkana

Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaiden avulla voit edistää lasten ja nuorten mediataitoja varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, vuosiluokilla 1-6 ja vuosiluokilla 7-9 varhaiskasvatussuunnitelman ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Oppaista on tuotettu koltan-, inarin- ja pohjoissaamenkieliset tiivistelmät, jotka löytyvät Tehtävät osiosta.

Opettajille suunnatut oppaat sisältävät Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa julkaistut medialukutaidon osaamisen kuvaukset ja ikäryhmille soveltuvia käytännön esimerkkejä. Medialukutaidon oppaissa esimerkit tukevat niin median tulkinnan ja arvioinnin kuin median tuottamisen taitoja sekä taitoja toimia mediaympäristöissä. Ohjelmointiosaamisen oppaissa esimerkit kehittävät ohjelmoinnillisen ajattelua, tutkivan ja luovan työskentelyn taitoja sekä ohjelmoitujen ympäristöjen ymmärtämistä ja valmiutta toimia niissä.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2023) ja sen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten medialukutaitoa, ohjelmointiosaamista sekä digitaalista osaamista ja tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastaa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus digitaalisen osaamisen sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.

Section

1
Pälggaz medialookkâmtaiddu ouddpeâmmast da vuõss- da vuâđđmättʼtõõzzâst
2
Bálgát medialohkanmáhttui árrabajásgeassimis ja ovda- ja vuođđooahpahusas
3
Pálgáh medialuuhâmtááiđun arâšoddâdmist já ovdâ- já vuáđumáttááttâsâst

Section

1
Pälggaz programmʼmõš-silttummša ouddpeâmmast da vuõss- da vuâđđmättʼtõõzzâst
2
Bálgát programmerenmáhttui árrabajásgeassimis ja ovda- ja vuođđooahpahusas
3
Pálgáh ohjelmistemmättimân arâšoddâdmist já ovdâ- já vuáđumáttááttâsâst
Polkuja medialukutaitoon ja Polkuja ohjelmointiosaamiseen -oppaat – Saamen kielet