Kokonaisuuden osat

Pitääkö aikuisia kasvattaa?

Pohdintatehtävä yksin tai ryhmässä

Pohdi joko yksin tai ryhmässä:

  1. Millaisia kasvatuskokemuksia sinulla on?
  2. Miten kasvatus on vuosien saatossa muuttunut?
  3. Millaisia oppimisen taitoja tänä päivänä pitäisi olla?
  4. Mitä kasvatus voisi aikuisten kohdalla tarkoittaa?
  5. Millä tavoilla aikuiset voivat kasvaa esimerkiksi vuorovaikutuksessa muiden kanssa?

Keskustelussa ei ole tarkoitus päätyä johonkin lopputulemaan, vaan pohtia asiaa eri näkökulmista.