Pikselimainoksia ja pelivaluuttaa – Lasten ja nuorten kaupallinen verkkoympäristö

Pikselimainoksia ja pelivaluuttaa

Tiedostokoko: 6 mB

Pikselimainoksia ja pelivaluuttaa -materiaali antaa opettajalle valmiuksia käsitellä kaupallista verkkomediaympäristöä oppilaiden kanssa. Tavoitteen aon lisätä oppilaiden ymmärrystä verkkomedian kaupallisesta luonteesta ja auttaa havaitsemaan mainontaa verkossa.

Materiaalissa käsitellään:

  • Verkkomainonnan muotoja
  • Rahankäyttöä verkossa
  • Mainonnan sääntelyä
  • Omien tietojen käyttämistä kaupallisissa palveluissa
  • Tiedonhakua kaupallisessa verkkoympäristössä

Materiaalissa on kattava taustatietopaketti opettajalle sekä kaksi tuntimallia. Toinen tuntimalli on laadittu etenkin perusopetuksen luokka-asteille 3.-4. ja toinen tuntimalli luokka-asteille 8.-9. Materiaali on toteutettu osana valtakunnallista Mediataitoviikkoa 2014 yhdessä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin, Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Mediakasvatusseuran, MTV:n, Pelastakaa Lapset ja Helsingin kaupunginkirjaston kanssa.

Pikselimainoksia ja pelivaluuttaa – Lasten ja nuorten kaupallinen verkkoympäristö