På spaning efter pålitlig information

På spaning efter pålitlig information

File size: 10 mB

Var inhämtar du information? På vilket sätt avgör du om informationen är tillförlitlig eller inte? Har du råkat på falska nyheter? Vilken roll spelar tillförlitlig information och vetenskap i vårt samhälle och i vår vardag? På vilka olika sätt kan du dela med dig av kunskap och sprida information?

På spaning efter pålitlig information är ett materialpaket som vägleder diskussioner om medias roll i informationsförmedling och övningar för bedömning av informationens tillförlitlighet. Materialet består av två sammankopplade avsnitt som behandlar media och vetenskap, och bägge avsnitten är indelade i olika aktiviteter.

Information kan beskrivas som en välgrundad och faktabaserad uppfattning om någonting. Vi har till följd av internet och den tilltagande medialiseringen tillgång till enorma mängder information. I takt med att denna informationsmängd ökar blir det också allt viktigare att vi har de färdigheter som behövs för att söka, hantera och evaluera information. Information ger oss kunskap som vi behöver för att förstå oss själva, varandra och omvärlden.

Aktivitetsidéerna i materialet handlar om att kunna bedöma tillförlitligheten hos informationskällor och olika medietexter, identifiera vilseledande medieinnehåll samt att förmedla information och skapa medieinnehåll. I materialet läggs särskild fokus på vetenskap och forskning. Vetenskap ses både som en väsentlig del av samhället och som en aktivitetsform och -möjlighet som människor kan delta i även utanför universiteten. Vetenskap bereder plats för kreativitet, självuttryck, nydanande och ambitioner för delaktighet och påverkan. Aktiviteterna tar upp vetenskapens och forskningens betydelse i vardagen, presenterar forskarnas arbete, dryftar medborgarnas möjligheter att delta i forskning, söker fram och sprider forskningsrön och ger praktiskt övning i hur forskning går till.

På spaning efter pålitlig information