Onko tämä totta? Työkaluja lähdekritiikkiin ja median luotettavuuden punnintaan

Osa 3: Älämölöstä aitoon keskusteluun

”Unelmani on jo pitkään ollut sanomalehden verkkosivusto, jonka – – keskustelut ovat oikeasti keskusteluja.”
Jouko Jokinen Aamulehden päätoimittaja Aamulehti 2.9.2015

Osa 3. Älämölöstä aitoon keskusteluun

Parhaimmillaan yhdessä keskustellessa syntyy ideoita, joita ei yksin keksisi. Keskustellen voi ratkoa ongelmia, ymmärtää asioita uudelta kannalta ja rakentaa hyvää vuorovaikutusta. Hyvässä keskustelussa saa kyseenalaistaa ja kritisoida. Olennaista on esittää kritiikki rakentavasti ja kohdistaa se asiaan – ei asian esittäjään.

Voiko verkossa syntyä tällaista aitoa ja rakentavaa keskustelua?

Erityisesti vahvoja mielipiteitä herättävistä aiheista syntyy verkossa vain harvoin sellaista keskustelua, jossa eri mieltä olevat aidosti kuuntelisivat toisiaan. Keskustelu ajautuu usein asian viereen, jankkaamiseen tai henkilökohtaisuuksiin. Keskustelupalstoilla tapaa paljon huutamista, asiattomuuksia, asian ohi menevää mölyämistä ja pahimmillaan vihapuhetta. Tätä ei voi pitää hyvänä keskusteluna.

Syksyllä 2015 erityisesti pakolaiskriisin johdosta keskustelu verkossa kärjistyi, ja useissa medioissa päädyttiin rajoittamaan keskustelua keskustelupalstoilla (ks. Nyt-liite 1.9.2015: Suljemme kommenttiosiomme, koska jotainhan tässä on tehtävä, Iltalehti 1.9.2015 Iltalehti linjaa verkkokeskustelua ja MTV 1.9.2015 MTV Uutiset sulkee osan verkkokeskustelusta – tarkoitus suitsia vihapuheen määrää).

Lehdissä pohdittiin, miten keskustelupalstoille voisi saada aidosti rakentavaa keskustelua. Esimerkiksi Aamulehden päätoimittaja Jouko Jokinen kirjoitti haaveilevansa verkkokeskustelusta, jossa keskustelut olisivat oikeita keskusteluja: ”Puhujilla on nimi, keskustelu etenee ja hakee ratkaisuja.”

Uutismedioiden keskustelupalstat ovat jo pitkään poikenneet monista verkkokeskusteluista siinä, että niitä moderoidaan. Journalistin ohjeisiin lisättiin vuonna 2011 liite, jossa linjattiin, että tiedotusvälineiden on seurattava verkkosivujaan ja pyrittävä estämään sellaisen sisällön julkaisu, joka loukkaa ihmisarvoa. Moderoinnin vuoksi lehtien keskustelupalstoilla ei voi julkaista mitä tahansa, vaan laittomuudet poistetaan.

Pelkkien laittomuuksien poistaminen ei ole kuitenkaan riittänyt tekemään palstojen keskustelusta laadukasta. Nyt useissa lehdissä on ryhdytty rajoittamaan keskustelua laajemmin: keskustelu avataan vain joihinkin juttuihin ja kommentit moderoidaan ennakkoon.

Mahdollisuus vapaaseen keskusteluun verkossa on nähty sananvapauskysymyksenä. Lupa kertoa mielipiteensä ei kuitenkaan tarkoita oikeutta julkaista mitä tahansa – sanoista tulee kantaa myös vastuu eikä sanoilla saa vahingoittaa toista. Pahimmillaan toisen sananvapaus rajoittaa muiden mahdollisuutta sanoa. Aggressiivisessa keskusteluympäristössä vain harva uskaltaa tuoda esiin oman mielipiteensä, ja sananvapaudesta tulee vain kovaäänisempien oikeus.

”Toimituksen tulee seurata verkkosivujaan sekä pyrkiä estämään yksityisyyden suojaa ja ihmisarvoa loukkaavien sisältöjen julkaiseminen. Syrjinnän lisäksi ihmisarvoa loukkaavat esimerkiksi väkivaltaan yllyttävät sekä yksilöön tai kansanryhmään kohdistuvat vihaa lietsovat sisällöt.”
Journalistin ohjeiden liite, kohta 1.

Harjoituksia

1. Keskustelkaa yhdessä

 • Osallistutteko itse verkkokeskusteluihin? Miksi?
 • Miten keskustelu verkossa eroaa keskustelusta kasvokkain?
 • Oletteko kohdanneet verkossa asiattomuuksiin menevää keskustelua tai vihapuhetta?
 • Millaista on hyvä keskustelu verkossa?

2. Tutustukaa verkkokeskusteluissa tapahtuneeseen muutokseen. Lukekaa Savon Sanomissa 9.9.2015 julkaistu juttu Verkkokeskustelut räjähtivät pakolaiskriisin myötä – jopa joka viides kommentti poistetaan

 • ”Vielä joitakin vuosia sitten aggressiivinen verkkokeskustelu tehtiin anonyymisti, nyt nimellä ja omilla kasvoilla”, tutkija Paula Haara kertoo Savon Sanomien jutussa. Mistä tämä muutos teidän mielestänne johtuu? Mitä mieltä olette keskustelusta, joka käydään nimimerkin suojassa?
 • Miten aggressiiviseen käyttäytymiseen verkossa voi puuttua? Miten media voi vaikuttaa keskustelukulttuurin muuttumiseen?
 • Mihin anonymiteettiä tarvitaan? Pitäisikö nimimerkin suojassa käyty
  keskustelu teidän mielestänne kieltää?

Jutussa puhutaan vihapuheesta. Mitä on vihapuhe? Miten vihapuhe voi uhata sananvapautta? Miksi vihapuhetta on erityisesti verkossa? Millainen vihapuhe on kielletty laissa? Suunnitelkaa verkkomainoskampanja vihapuhetta vastaan. Päättäkää etukäteen, mikä on kampanjan kohderyhmä – keneen tahdotte sillä vaikuttaa. Pohtikaa huolella myös, miten ja missä tavoitatte kohderyhmänne parhaiten.

3. Millaisia ristiriitatilanteita olette kohdanneet kasvokkain keskustellessa? Kenen tai keiden kanssa keskustelitte? Mistä ristiriita syntyi? Saatiinko tilanne ratkaistua? Kirjoittakaa ristiriitatilanteet, niiden syyt ja ratkaisut esimerkiksi post-it-lapulle tai jakakaa ne Padlet-seinän avulla.

Keskustelkaa yhdessä: Millaiset asiat aiheuttavat ristiriitatilanteita sosiaalisissa tilanteissa? Mitä tarvitaan, että ristiriita saadaan ratkaistua? Pitäisikö ristiriitoja välttää? Voiko ristiriidoista syntyä jotain hyvää?

Kirjoittakaa keskustelun pohjalta viiden kohdan ohjelista ”Näin ratkaiset ristiriitatilanteet”. Pohtikaa, voisiko tätä ohjetta hyödyntää myös verkkokeskusteluissa.

4. Valitse tarkasteltavaksi jokin verkkokeskustelu ja analysoi sitä seuraavien kysymysten avulla:

 • Ketkä keskustelussa ovat mukana? Miksi he osallistuvat keskusteluun?
 • Mikä on keskustelun aihe ja tavoite?
 • Millainen on kunkin osallistujan rooli keskustelussa?
 • Valitse kaksi keskustelijaa. Mikä on heidän pääväitteensä ja miten he perustelevat sitä? Ovatko perustelut vakuuttavia?
 • Merkitse keskusteluun kohdat, joissa näkyy toisen keskustelijan kuunteleminen.
 • Pysyykö keskustelu asiassa? Merkitse kohdat, joissa keskustelu lipsuu ohi aiheen.
 • Onko keskustelussa trollaamista? Jos on, miten se vaikuttaa keskustelun kulkuun?
 • Syntyykö keskustelussa ristiriitoja? Jos syntyy, mikä ne aiheuttaa?
 • Saadaanko ne ratkaistua?
 • Kuinka onnistunut analysoimasi keskustelutilanne on ja miksi?

Työskennelkää lopuksi pienryhmissä. Valitkaa joitakin osioita analysoimistanne verkkokeskusteluista ja rakentakaa niiden pohjalta joko lyhyitä draamadialogeja tai tehkää niiden pohjalta sarjakuvastrippejä.