Ohjelmointiosaamisen koulutuskokonaisuus: Vuosiluokat 1-6

Koulutuskokonaisuus on laadittu tukemaan lasten ohjelmointiosaamisen edistämistä vahvistamalla pedagogisen henkilöstön osaamista.    

Tukimateriaali on suunnattu ensisijaisesti vuosiluokkien 1-6 opettajille, mutta sen sisältöjä voi hyödyntää myös kirjastotyössä tai vaikkapa harrastetoiminnassa. Ohjelmointiosaamisen koulutuskokonaisuus soveltuu materiaaliksi niin oman osaamisen ja työn kehittämiseen kuin yhteisiin koulutuksiin.  

Kokonaisuudesta voi valita toteutettavaksi juuri parhaiten tarpeisiin soveltuvia osioita tai kulkea koko koulutuksellisen polun. Polku muodostuu ohjelmointiosaamisen edistämisen perusteista, asiantuntijoiden ja ammattilaisten käytännön vinkeistä, sekä materiaaleista. Lisäksi kokonaisuus tarjoaa välineitä digitaalisissa ympäristöissä tarvittavan osaamisen edistämiseen työyhteisöissä ja verkostoissa.   

Osiot on koottu Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman (2020-2023) yhteydessä laadituista tukimateriaaleista. Koulutuskokonaisuus tukee ohjelmointiosaamisen valtakunnallisten osaamisen kuvausten käyttöönottoa perusopetuksen vuosiluokilla 1-6. Kokonaisuutta muokataan ja täydennetään julkaistavien materiaalien myötä.  

1. Perusteet

1
Mitä on ohjelmointiosaaminen? – Johdanto ohjelmointiosaamiseen
60 min.
2
Tutustu ohjelmointiosaamisen osaamisen kuvauksiin
30 min.

2. Käytännön vinkkejä ja materiaaleja

1
Vinkkejä koulutusvideoilta
30 min.
2
Oppaista konkreettisia esimerkkejä
30 min.

3. Tukea työyhteisöille

1
Työyhteisöstä ja verkostoista voimaa! 
15 min.
Ohjelmointiosaamisen koulutuskokonaisuus: Vuosiluokat 1-6